Samen Kerk Opbouwen

In het weekend van 24 en 25 november 2018, op het feest van Christus Koning, vragen we bij de omhaling uw steun voor vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Samen Kerk opbouwen. Een blijvende roeping en uitdaging voor ons allemaal, zeker in deze tijd. We zijn dan ook erg dankbaar voor alle kerkelijke medewerkers in catechese, dienst- en vormingswerk of liturgie. Rond het feest van Christus Koning houden we de jaarlijkse collecte ten voordele van de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. Kerkopbouw vraagt uw financiële steun voor pastorale projecten in het bisdom:

Huwelijksvoorbereiding
Liefde en geloof verbinden, dat is het opzet van de voorbereiding op het huwelijkssacrament. Catechisten onthalen en begeleiden jonge mensen die op een belangrijk moment in hun leven komen aankloppen bij de Kerk.

Gastvrije gemeenschap
Parochiegemeenschappen zetten hun deuren open en verwelkomen nieuwkomers allerhande: mensen op zoek naar geloof, vluchtelingen op zoek naar een nieuwe thuis, mensen in eenzaamheid en mensen in rouw op zoek naar een luisterend oor.

Medewerkers in gemeenschapsopbouw
In dekenaten en parochies vervullen ze pastorale taken, coördineren het administratieve en financiële domein, werken nieuwe vormen uit van diaconie,… 
Ze zijn onmisbaar geworden in de samen gedragen verantwoordelijkheid met de priesters, diakens en vrijwillige medewerkers.

Bijbels leerhuis
Op meerdere plaatsen in het bisdom komen mensen samen in een leerhuisgroep. Ze volgen Abraham op zijn trektocht en zoeken samen hoe de Bijbel hen vandaag inspireert.

Elk van deze plaatselijk verankerde initiatieven verdienen een degelijke professionele begeleiding en ondersteuning. Uw financiële steun maakt het welslagen van deze pastorale projecten mogelijk.
Wie persoonlijk of als organisatie de vzw Kerkopbouw wil steunen kan dit bij de omhaling in de kerk op 24/25 november of door:

● Bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht,
op het rekeningnummer BE49 3900-9640-0271
van vzw Kerkopbouw bisdom Gent. 

● Giften of (duo)legaten
over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Een MAGNIFIEKE Topdag in Zottegem!

Foto: Ellen Eeeckhout

Het dekenaat Zottegem mocht dit jaar op zaterdag 27 oktober 2018 meer dan 180 jongeren verwelkomen voor de Topdag. Het was dus een topeditie qua opkomst, nog nooit werd zo een groot aantal jongeren verzameld voor dit evenement.

Hetwas voor vele jongeren een blij weerzien na de Ontmoetingsdagen. De Topdag iseen dag waarop alle Jokri-groepen,Kringwerkingen en Plussersgroepen elkaar terugzien na de vervlogenzomertIJD. Vriendschapsbanden worden terug stevig aangehaald en dit waszichtbaar in de vele knuffels die gegeven werd. Velen vielen elkaar letterlijkin de armen. Verwonderlijk hoe zo’n sterke band kan groeien tussen jongeren dieelkaar steeds opnieuw ontmoeten in een geest van spel en gebed!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 november 2018

Heiligen in beeld


Wie ooit in Overboelare ten huize kwam bij Karel Wildemeersch zal bewonderend gekeken hebben naar zijn enorme collectie heiligenbeelden. Over zijn merkwaardige hobby gingen we even praten met hem.

DE START VAN EEN VERZAMELING
Toen wij nog maar pas getrouwd waren gingen Gerardine en ik eens op bedevaart naar Deux-Acren. Daar was ook een rommelmarkt en wij zagen dat daar iemand klaar stond om met een hamer een geschonden beeld van de pastoor van Ars in stukken te slaan. We waren daar fel door geschrokken en wilden het redden. De man vroeg er welgeteld 1 frank voor. We hebben het gekocht en laten herstellen, wat meteen de start was van onze verzameling. Van verschillende kanten kwamen er beelden bij: we kochten ze op markten, anderen schonken ons een beeld als souvenir van hun reis, of mensen die bij een erfenis van sommigen beelden wilden afraken brachten ze bij ons. En we hadden er ook een aantal uit de vroegere winkel van Gerardines moeder.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 31 oktober 2018

Het laatste herfstgedicht

De eerste die nu nog met herfsttakken aan komt draven
en daarmee op dit papier of tegen mijn beeldscherm zwaait
zodat bladeren dit gedicht binnen dwarrelen
bijt ik persoonlijk de strot af.

Want ziek ben ik van woorden die troost willen bieden
voor alles waar geen troost voor kan bestaan.
Te moe vooral om iedere ochtend bloot en bleek
weer als dezelfde jongen op te staan.

Vergeet me liever even, begraaf deze woorden
in een ondiep graf en leg jezelf daarnaast ter ruste.
Mag ik bij je liggen? Dan spreken we daar af
om pas te ontwaken als ook dit blad volledig is vergaan.

Want zou de dood te bedwingen zijn
met slechts enkele mooie regels
dan had ik die voor je geschreven.
Ik weet het ook hier staan ze niet, vergeef me.

Erwin Vogelezang
uit: Bladluis
De Windroos gedichten
Uitg. Holland-Haarlem 2006

(Tekst en foto Marjan De Ridder)

Stop Armoede Geraardsbergen


INSPIRATIE

God wil een nabije God zijn. Dat zien we doorheen het eerste testament.
Het hoogtepunt hiervan is de komst van Jezus. Zijn leven dood en verrijzenis tonen dat hoe God ondanks onze beperkingen toch midden onder ons wil zijn. Hij is onze bezieler.

Als Paulus zich afvroeg of hij met zijn verkondiging, en de stichting van nieuwe gemeenten op het goede spoor zat, of hij wel christelijke gemeenten stichtte kreeg hij van de apostelen het antwoord dat zijn gemeenten authentiek christelijk waren als ze voor de armen zorgden.
Bij uitbreiding geldt dit evengoed voor allen die het op een of andere manier moeilijk hebben.
In dezelfde zin is ook de duidelijke uitspraak van Bisschop Jacques Gaillot over de dienende diaconale aanwezigheid van de kerk te begrijpen: ”als de kerk niet dient, dient ze tot niets.”

God wil God zijn voor alle mensen. Dus proberen we mensen te helpen zonder onderscheid van ras, religie, sociale achtergrond, verleden…We komen heel veel in contact met mensen met migratieachtergrond.

HOE PROBEREN WE BIJ “STOP ARMOEDE” MET MENSEN OM TE GAAN
De methode die we gebruiken is een methode die sinds jaar en dag aanwezig is in “Stop Armoede” en die velen onder u misschien herkennen uit hun eigen vrijwilligerswerk. De methode vindt haar inspiratie in het evangelie. Op een vormingsmoment bij het “Huis van het Kind” kwamen we er achter dat hier een uitgewerkte theorie over bestaat. De presentie theorie. Deze theorie is niet ontwikkeld vanuit theoretische concepten, maar beschrijft wat door mensen die helpen , en mensen die geholpen worden als goede zorg ervaren word. Presentie betekent “aanwezigheid”, ”er zijn”.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 oktober 2018

Voor Cindy, Pastoor Frans, Bea, diaken Dany, Gisèle, Hilde, Ingrid, Ingrid, Lieve, Herman, Patsy, Kristin, Fernand, Hilde, Marleen, Eric, Rik

Diaken Renaat

Hernieuw uw abonnement op het parochieblad!


Als trouwe lezer kent u Kerk & Leven als het weekblad van de katholieke kerk in Vlaanderen dat nieuws brengt uit de parochies in Geraardsbergen, het bisdom Gent en het Vlaamse kerklandschap.

Het jaar 2018 loopt stilaan naar zijn einde. Het is de tijd voor de hernieuwing van abonnementen. Ook voor ons parochieblad Kerk & Leven. Hernieuw uw abonnement en blijf ook in 2019 op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochies in Geraardsbergen, in onze verenigingen en werkgroepen. We voegen er af en toe een bezinnend artikel aan toe. Natuurlijk verdienen de algemene bladzijden en de teksten van het bisdom Gent onze aandacht.

HOE ABONNEREN?
Binnen 3 weken (in de week van 1 november) zal u per post een brief ontvangen waarmee u uw abonnement kan verlengen. Wilt u geen onderbreking in het ontvangen van uw parochieblad, stort dan vóór 15 november 2018 uw abonnementsgeld door middel van de overschrijving bij de brief.

Een abonnement kost dit jaar 40 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus. Een steunabonnement kan vanaf 45 euro.

NIEUWE ABONNEES
Kent u nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel dan niet om ons te contacteren met hun gegevens voor half november. Zij hoeven niet tot begin 2018 te wachten om Kerk & Leven te lezen en krijgen het blad nog dit jaar in de bus. Deze actie loopt van 22 oktober tot 20 november 2018.

VRAGEN?
Hebt u nog vragen? Neem contact op het met parochiaal secretariaat.

We danken u alvast voor uw blijvend vertrouwen!

Pastoor Frans en het team

Familievakantie van pater Félix in Congo

Tijdens de voorbije maanden ging onze medepastoor, pater Félix, op vakantie naar Congo. In deze missiemaand is het de moeite waard stil te staan bij zijn verhaal.

De reis die me na 10 jaar scheiding bij mijn familie moest brengen, verliep in drie stappen: eerst vloog ik met het vliegtuig van Zaventem naar Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo (8 uur), vervolgens nam ik het vliegtuig van Kinshasa naar Kananga, de hoofdstad van de centrale provincie Kasai (ongeveer 2 uur) en tot slot ging het met de moto van Kananga tot Bena Leka, mijn geboortedorp (120 km in 6 uur).

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 oktober 2018

Pater Félix

Franciscus van Assisi zingt zijn lied

Op 4 oktober vieren we het feest van de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226). Bij die gelegenheid staan we stil bij zijn ‘Zonnelied’, vooral bekend als het kerklied ‘Almachtige, verheven Heer’. Deze bezinning kan ons helpen om bij het zingen door te dringen tot de volle betekenis van dit lied.

Men kan het Zonnelied zingen en lezen als een lofzang gericht tot de Allerhoogste. God lof brengen om heel zijn schepping: de zon, de maan en de sterren, de wind en het water, het vuur en de aarde. Er steekt een kosmische dimensie in dit lied. Franciscus voelt zich één met heel de schepping.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 oktober 2018

Pastoor Frans

Een niet gehoorde boodschap

Begin augustus werd in een kort berichtje bij het nieuws in de VRT gemeld dat op 3 augustus 2018 wij met zijn allen ons jaarkrediet bij moeder aarde hadden opgebruikt. Nu leven we rustig verder op het krediet van de toekomstige generaties. Ongelofelijk hoe weinig weerklank een alarmerend bericht zoals dit heeft gekregen.

OP EEN EILAND
Neem nu dat je op een eiland zou leven waar geen voedsel aanwezig is, maar een maandelijkse verbinding voedselpakketten aanbrengt voor zijn bewoners. Voor iedere bewoner 1 pakket voor de komende week en 1 pakket per week voor de daaropvolgende weken. Sommige bewoners vinden dat rantsoen toch maar weinig. Daarom besluiten ze de voorraad van de jongsten aan te spreken. Na 2 weken is alles op. Maar de nieuwe bevoorrading komt pas de volgende maand! Groot gehuil en misbaar, maar op is op! –
Wel zo doen wij precies met essentiële grondstoffen. Wat aan de toekomstige generaties toebehoort verbruiken wij nu al en daarvan zijn de zwaksten de meest kwetsbare slachtoffers. In de natuur zijn de voorraden, ook wat we voor de toekomst moeten bewaren, vandaag al beschikbaar. Maar men trekt men zich niet veel aan van de boodschap, dat die voorraden niet ons toebehoren, maar toekomen aan de volgende generaties.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 september 2018

Voor Ecokerk, Wilfried Van Hove