Voorbereiding jongerensynode met jongeren uit dekenaat Zottegem


Eindelijk! Voor de eerste keer sinds de oprichting van een nieuw dekenaat vonden de jongeren elkaar over de grenzen van de parochies heen. Het kon dan ook niet anders dan dat de zon scheen. Samen gingen wij te Geraardsbergen in op de vraag van paus Franciscus, die de stem van de jongeren wil laten horen op de bisschoppensynode over jongeren in 2018.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 oktober 2017

Kevin De Cubber

Arm maakt ziek, ziek maakt arm

WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE: 17 OKTOBER

Geschiedenis
Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (VN resolutie). Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. Deze datum verwijst naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen daar de Gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending van de mensenrechten is.
Ook dit jaar wordt de 30ste verjaardag van deze internationale dag op heel veel plaatsen herdacht.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 oktober 2017

Kom op 17 oktober luisteren naar getuigenissen vanaf 19.00 u. in JC De Spiraal te Geraardsbergen.
Kom mee nadenken over wat er kan gebeuren om de vicieuze cirkel tussen armoede en gezondheidsproblemen te doorbreken.
Vrijwilligers van Wijkcentrum De Poort zorgen voor beklijvende verhalen met een humoristische noot.
Kom door jouw aanwezigheid deze actie kracht bijzetten als teken van jouw verzet tegen armoede.
Omwille van praktische redenen vragen we u door te geven met hoeveel personen u aanwezig zal zijn. Dit kan per mail naar info@rwo-ara.be
We hopen op uw talrijke aanwezigheid op 17 oktober!

diaken Renaat

Naklank orgelconcert Foccroulle

Met meer dan 250 aanwezigen was het orgelconcert van 1 oktober in de Sint-Bartholomeuskerk een voltreffer. Het was vooral een feest voor het oor. Ademloos konden we genieten van het virtuoos orgelspel van Bernard Foccroulle. En met enig chauvinisme mogen we bevestigen wat een kenner onder de aanwezigen over ons Anneessensorgel zei: “Dit is tenminste een orgel waarop het grote werk tot zijn recht komt”.
In zijn indringende begeleidende tekst voor het concert leerde organist Luc Ooghe hoe alle muzikale wegen naar Bach leiden. Bach schreef orgelmuziek die slechts door hemzelf en zijn beste leerlingen gespeeld kon worden. Menig orgelstudent heeft ervaren dat een werk van Bach ‘in de vingers krijgen’ geen sinecure is. Het vraagt naast veel technisch meesterschap ook een grote muzikaliteit. Bernard Focroulle belichaamde deze beide aspecten ten volle.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 oktober 2017

Herdenkingsviering jong overledenen


Met de kerkgemeenschap van Geraardsbergen vinden wij het waardevol regelmatig een bijzondere herdenking te houden van overledenen die ons veel te vroeg ontvallen zijn. De volgende herdenking gaat door op

vrijdag 20 oktober 2017 om 20.00 uur in de Sint-Bavokerk (Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen)

We nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te bidden voor overleden familie. Het is misschien een moeilijke stap, een hoge drempel. Het kan ook een hulp zijn om vooruit te geraken, samen met anderen.

Om te zorgen dat jullie kind of echtgeno(o)t(e) een plaats krijgt in onze kerk, kunnen jullie – indien je dat wenst – een foto van 10 op 15 cm meebrengen. We zullen deze inlijsten en op de herdenkingsmuur aanbrengen. Het is een plaats voor hen apart, waar ze voor altijd zullen herdacht worden.
Iedere zaterdag van 10 tot 17 u is er gelegenheid om eens binnen te stappen in de Sint-Bavokerk voor persoonlijk gebed of bezinning, de kerk is steeds geopend op zaterdag.

Na de gebedswake is er gelegenheid om iets te drinken en elkaar te leren kennen.

de werkgroep rouwzorg

Meer info: parochieassistente Ann Van Nieuwenhove
Markt 34, 9500 Geraardsbergen, tel. 054 43 88 80

Het grootste geschenk dat je ooit kreeg…

Heb je daar al eens over nagedacht? De kinderen die vorige zondag naar de Godly Play-bijeenkomst kwamen deden het: nadenken over het grootste geschenk dat ze kregen.

De antwoorden van de kinderen over hun grootste geschenk waren zeer uiteenlopend, misschien ook wel een beetje bepaald door de leeftijdsverschillen. Grotere kinderen antwoordden algauw: familie, ouders, broers en zussen. Kleinere kinderen dachten aan een stuk speelgoed, een fiets of de trampoline. Ook een mooie reis kwam naar boven uit de schatkist aan grote geschenken. Na wat uitwisseling onder de kinderen konden ze zelf al snel een onderscheid maken tussen geschenken. Ze merkten dat er een verschil is tussen levende en niet-levende geschenken. Niet dat de ene soort geschenken beter zou zijn dan de andere, maar dat ze verschillend zijn leek ons interessant. Wat voor de ene een groot geschenk is blijkt voor de andere minder belang te hebben. Zo merkten we de verschillen al binnen onze kleine groep.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 oktober 2017

Tegen de stroom in


Oktober is in de hele katholieke kerk de Missiemaand. Dit jaar heeft ze als thema: ‘tegen de stroom in’. We kiezen ervoor bewust stil te staan, waar de samenleving maar blijft verder razen. We staan stil bij onszelf, ons geloof en de mensen rondom ons. En wie tegen de stroom ingaat, komt uit bij de bron! De bron van ons leven is God. Daarom staat de verkondiging centraal, in deze missiemaand, maar eigenlijk heel het jaar door. In onze eucharistievieringen en gebedsdiensten, in godsdienstonderricht en catechese, in onze Bijbelgroep, in bezinningsmomenten bij verenigingen… staat de verkondiging van het evangelie natuurlijk centraal. Tientallen jaren lang sloeg missie op het brengen van het christelijk geloof bij mensen en volken die Christus nog niet kenden. Vandaag slaat het op verkondiging in verre landen maar even zeer in ons eigen midden. West-Europa is een nieuw missiegebied geworden, waar aan heel wat mensen de weg naar God moet getoond worden. Alle kansen die zich daartoe aandienen, willen we benutten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 september 2017

Pastoor Frans

Maakt geloven gelukkig?

Het recentste nummer van het tijdschrift ‘Tussendoor’ schenkt aandacht aan de vraag die hierboven in de titel staat. Over de band tussen geloof en geluk bestaan heel wat theorieën. Er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. In wat volgt staan we niet stil bij wat allerlei godsdiensten en levensbeschouwingen denken we over dit thema. We verkennen alleen hoe christelijk geloven kan helpen gelukkig te zijn. Enkele gedachten, geen volledige uiteenzetting.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 september 2017

Pastoor Frans

De zorg voor onze schepping

Van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi, schenkt de katholieke Kerk bijzonder aandacht aan de zorg voor de schepping. Deze weken hebben de naam scheppingsperiode gekregen, een begrip dat tot ons is gekomen via de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken.

In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar, en leest men in de liturgie voor uit Genesis. In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu. De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over en stelde voor om een scheppingsperiode in te stellen. Bij ons resulteerde dit onder meer in Scheppingszondag, op de eerste zondag van september. Ook in de Verenigde Protestantse Kerk in België wordt Scheppingszondag dan gevierd. In 2015 sloot Paus Franciscus zich aan bij de Orthodoxe Kerk, en riep 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 september 2017

In de Sint-Bartholomeuskerk zullen we op zondag 24 september stilstaan bij de zorg voor onze schepping. Om 10.00 uur kunnen kinderen een Godly Playverhaal beluisteren over de schepping en daarna kunnen ze zelf aan de slag: een tekening of een knutselwerkje maken. Tijdens de viering om 11.00 uur zullen we bij offerande en voorbeden speciale aandacht hebben voor het belang van onze schepping. Ook in de andere kerken van Geraardsbergen zal in de ‘scheppingsperiode’ bij de voorbeden tijdens de eucharistie gebeden worden voor een zorgzaam omgaan met de schepping.

Ann Van Nieuwenhove

Voorbereiding Jongerensynode


De paus roept regelmatig – elke twee of drie jaar – bisschoppen van de hele wereld bijeen om samen na te denken over belangrijke kerkelijke en wereldlijke thema’s. Zo’n bijeenkomst noemt men een bisschoppensynode. Volgend jaar, in oktober 2018, heeft paus Franciscus als thema voor de synode gekozen: de jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping. Deze keuze is niet toevallig: jongeren liggen paus Franciscus nauw aan het hart.

Om de synode van 2018 voor te bereiden, wil paus Franciscus de bisschoppen van de hele wereld raadplegen en advies vragen.
Om onze bijdrage voor te bereiden, willen de Belgische bisschoppen zich richten tot zoveel mogelijk jongeren die zichzelf gelovig noemen en tot hen die zoekend zijn. Dit kan gebeuren door online de vragenlijst in te vullen (https://nl.surveymonkey.com/r/XWC9HG6) maar ook, en zeker, door de deelname aan het jongerenevenement dat plaats vindt op zaterdag 30 september 2017 vanaf 16.30 u. tot 20.00 u. in het Sint-Jozefsinstituut (’t Karmelieten).

Het wordt een namiddag voor ontmoeting (nieuwe mensen leren kennen, plezier maken met reeds bestaande vrienden of kennissen), spel, kans om met elkaar ideeën uit te wisselen. Er worden een broodmaaltijd en enkele drankjes aangeboden als avondmaal, waarbij er de mogelijkheid is om zich nog wat te amuseren of na te praten. Voor wie wil sluiten we dan af om 19.00 u. met een gebedsmoment in de geest van Taizé met stilte, mooie teksten en liederen voor en door jongeren. Dat gaat door in de Sint-Bartholomeuskerk op de markt.

De deelname is GRATIS! Graag vragen we om in te schrijven bij Ann Van Nieuwenhove via het e-mailadres: a.vannieuwenhove@hotmail.com of het telefoonnummer 054.438880.

Iedere jongere die geïnteresseerd is, is welkom.