Openbaring van de Heer – Driekoningen


Hoe vertrouwd, en tegelijk hoe vreemd toch is het evangelieverhaal over de wijzen uit het Oosten? Bij de kerststalletjes op onze pleinen, in onze woonkamers en kerken duiken onvermijdelijk de koningen op. In de volksverhalen zijn het er drie en hebben ze zelfs namen gekregen: Balthasar, Melchior en Gaspar. Ze brengen goud mee en wierook, en dan nog iets waarvan wij ons niet zo gemakkelijk voorstellen wat het is: mirre. In het evangelie wordt over deze drie figuren gezegd dat zij ‘Wijzen uit het Oosten’ waren. Zij volgden een ster, die volgens hen moest leiden naar de pasgeboren koning van de Joden, aan wie ze hulde wilden brengen.

Er zijn al liters inkt gevloeid om te schrijven over verschillende aspecten van dit verhaal. Was die ster misschien een komeet? En zo ja, kunnen we daar dan een jaartal op plakken, om te bevestigen wanneer Jezus geboren is? Wat voor wijzen waren dit: sterrenwichelaars of echte geleerden? Maar al die vragen gaan voorbij aan wat de evangelist Matteüs eigenlijk bedoelt met dit verhaal. Hij schrijft geen geschiedenis, maar een geloofsverhaal. Hij wil verduidelijken wie dit kind in de stal werkelijk is. Het kind brengt in de eerste plaats ‘licht’. Bij de profeet Jesaja lezen we op het feest van de Openbaring: “Duisternis bedekt de aarde, maar de Heer gaat als een licht over u op. En volken en koningen komen daarheen”.

 

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 januari 2018

Zalig en Gelukkig 2018


Ik wens u van harte een zalig en gelukkig 2018, in het hoopvol licht van Kerstmis!
Met gezondheid en geluk, vriendschap en liefde, kracht en inspiratie.

Bij dit einde van 2017 kijken we terug op een bewogen jaar. Terroristische aanslagen, natuurgeweld met orkanen, controversiële politici en gewelddadige rellen, vluchtelingenproblemen en dreiging van een kernoorlog tussen Amerika en Noord-Korea. En tussen die grote gebeurtenissen spelen zich de kleine drama’s af in het persoonlijk leven van mensen. Te midden van al die onrust, gevaar en verdriet zoekt God zich een plaats. Volgens de populaire app YouVersion, met wereldwijd ruim 298 miljoen gebruikers, is het Bijbelvers dat mensen dit jaar langs elektronische weg het meest opgevraagd hebben een woord van troost en aanmoediging: “Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.” (Jozua 1:9). We mogen geloven dat Gods Woord voor elk van ons een bron van kracht is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 december 2017

pastoor Frans

NIEUWE WERKWIJZE VOOR AANVRAAG VAN DOOPSEL, EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

De bisschoppen van ons land hebben een nieuw formulier uitgevaardigd voor de aanvraag van de zogenaamde ‘initiatiesacramenten’, namelijk doopsel, eerste communie en vormsel. Het wordt voor alle Belgische bisdommen van kracht op 1 januari 2018. Het formulier beslaat vier bladzijden. Het bevat, naast de persoonsgegevens van de aanvrager, een privacyverklaring die aansluit bij de wetgeving inzake de bescherming van de privélevenssfeer. Zo wordt gevraagd of de persoonsgegevens mogen opgenomen worden in een bestand, of de naam van de ontvanger van het sacrament mag vermeld worden in parochiale publicaties (bijvoorbeeld Kerk en Leven), of foto’s ervan mogen opgenomen worden in die publicaties of op de websites van de parochie. Het formulier moet in het parochiesecretariaat worden bewaard.

De vormselkandidaten voor 2018 hebben reeds in de loop van 2017 hun aanvraagformulier ingediend en hoeven geen nieuw formulier in te vullen. De kandidaten voor het doopsel en de eerste communie – in de meeste gevallen hun ouders – zullen vanaf 1 januari 2018 een dergelijk formulier moeten invullen. Het is te bekomen op het parochiaal secretariaat, Markt 34, 9500 Geraardsbergen of te downloaden vanaf de website.

Ook nieuw is dat voor dopelingen een zogenaamde Identiteitskaart van een christen wordt afgeleverd, waarin de gegevens van de doop worden genoteerd. Op deze kaart is bovendien ruimte voorzien om later ook de eerste communie, het vormsel en het huwelijk in te vullen.

Sterzingen

Koninkjes die jaarlijks op 6 januari voor de deur staan, wie kent ze niet? Met een kartonnen draaister, enkele oude tafellakens en een papieren kroon trotseren ze het gure winterweer om een snoepbuit bij elkaar te zingen.

Driekoningen vieren is eeuwenoud. Net zoals vele tradities is Driekoningen ontstaan binnen een religieuze context. Het gebruik haalt zijn inspiratie uit het gekende Bijbelse verhaal. Hierin brengen enkele koningen of wijzen een bezoek aan het pasgeboren kindje Jezus. Melchior, Balthasar en Casper, dit zijn de namen die wij vandaag geven aan deze drie wijzen.

Doorheen de eeuwen is het Driekoningen geëvolueerd naar een zangtocht van huis tot huis. In ruil voor wat brood of kleingeld werd er gezongen. Waar vroeger volwassenen op pad gingen zien we nu vooral kinderen in het straatbeeld verschijnen.

Een van hun meest bekende liedjes is:
Driekoningen, Driekoningen,
geef mij ‘ne nieuwen hoed;
M’nen ouwen is verslete,
ons moeder mag ‘t nie weten.
Onze vaoder heget gèld
op de rooster geteld.

[…]

JEUGDBEWEGINGEN EN DE KERSTZANG

Het gebruik van sterzingen – ook kerstzang geheten – wordt vaak overgenomen door de jeugdbewegingen. In onze stad gaan zowel KSA Geraardsbergen als Chiro Sint-Bartel tijdens de kerstvakantie op stap om bij leden, sympathisanten, winkeliers en families hun repertorium kerstliederen te gaan zingen. Zo willen zij op hun manier de geboorte van het Kindje Jezus kenbaar maken en de warme kerstsfeer aan mensen overbrengen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 december 2017

Jan De Lil

Drie stralen in de kerstnacht

Het aloude kerstlied De herdertjes lagen bij nachte werd geschreven en getoonzet in Utrecht in het begin van de 18de eeuw. In dit lied zingen wij over drie stralen die de eerste kerstnacht verlichtten: een straal van omhoog, een tweede straal vanuit het kribje en een derde vanuit de ogen van de herders.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 december 2017

Wij mogen allen het blije licht van Kerstmis meenemen op onze levenswegen.
Ik wens u van harte een Zalig Kerstfeest.

Pastoor Frans

Samen luisteren en zingen op Tweede Kerstdag

Op 26 december, tweede Kerstdag, nodigt “Kerk in Geraardsbergen” ons elk jaar uit om samen kerstliederen te zingen. Dit jaarlijks, zeer gesmaakt, samenzijn is ondertussen al een “klassieker” geworden.

Deze keer nodigt Onkerzele ons voor dit sfeervol samenzangmoment uit in de Sint-Martinuskerk.

De kerk zal die dag baden in een kerstsfeer met kerststal, bloemen en kaarsen, terwijl dirigent Geert Fostier, pianist Fernand Van Trimpont, trompettist Ewoud Van Lierde en organist Luc Ooghe weer het beste van zichzelf zullen geven. Ook K.S.A-Geraardsbergen, die zijn vaste stek heeft in Onkerzele, zal ons die dag enkele kerstliederen brengen.

Als je denkt niet over voldoende zangkwaliteiten te beschikken, nodigen we je toch uit om “erbij te zijn” en te luisteren naar de sfeervolle kerstmuziek en gezangen.
Nadien voorzien we nog een receptie.

De toegang is gratis, maar een vrije bijdrage voor “Welzijnsschakel Steksken” is altijd welkom!
Er is nog een repetitie in de Sint-Martinuskerk op donderdag 21 december om 19.00 u.

Iedereen welkom op kerstdinsdag 26 december om 16.00 u in de Sint-Martinuskerk van Onkerzele!

Uitkomen voor je geloof

Iedere gedoopte is geroepen om getuige te zijn van Jezus’ evangelie. Maar hoe overwin je je aarzeling om voor je geloof uit te komen? We kregen enkele tips van Lieve Wouters, medewerkster van Kerknet.be

Ben je bang om uit te komen voor je geloof omdat de omgeving spottend zou kunnen reageren? Wees gerust, een geloofwaardig getuigenis roept veeleer bewondering op dan spot. Wees allereerst een voorbeeld van wat je gelooft. Laat door je omgang met mensen zien dat God van iedereen houdt, en in het bijzonder van mensen die in een zwakke positie staan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 december 2017

 

Kerstvieringen in onze parochies

ZONDAG 24 DECEMBER
Vooravond van Kerstmis – Kerstnacht

17.00 u. Geraardsbergen-Centrum
Euch. aan de vooravond van Kerstmis.

17.30 u. Grimminge
Euch. aan de vooravond van Kerstmis.

17.30 u. Onkerzele
Euch. aan de vooravond van Kerstmis.

00.00 u. Geraardsbergen-Centrum
Kerstnachtviering, feestelijk opgeluisterd met voorzang en samenzang.
Aansluitend biedt Chiro Sint-Bartel ons chocomelk en glühwein aan.

MAANDAG 25 DECEMBER
Kerstmis

09.30 u. Zandbergen
Kerstviering, opgeluisterd door het Soetekoor.

09.30 u. Zarlardinge
Kerstviering.

09.30 u. Ophasselt
Kerstviering, opgeluisterd door het zangkoor Ophasselt-Smeerebbe-Vloerzegem.

11.00 u. Geraardsbergen-Centrum
Kerstviering, opgeluisterd door het St.-Bartholomeuskoor.

11.00 u. Viane
Kerstviering.

17.00 u. Nederboelare
Kerstviering.

Advent en ‘Samen tegen Armoede’


Sinds vorig jaar is de adventsactie Welzijnszorg een onderdeel geworden van de ruimere actie ‘Samen tegen Armoede’. Elk jaar opnieuw willen we op diezelfde nagel kloppen, omdat armoede een onrecht is. Nog steeds blijven de armoedecijfers veel te hoog, maar we geven niet op, we blijven de strijd aangaan. De advent is de periode bij uitstek om dit wereldprobleem telkens opnieuw in de kijker te plaatsen. Advent wordt voor mensen die niet rondkomen elk jaar opnieuw de moeilijkste periode. Ze worden in deze periode nog veel meer geconfronteerd met hun problemen dan in de rest van het jaar. Daarom willen we iedereen oproepen om samen te spannen tegen armoede.

Het cijfer blijft 1 op 7
Vorig jaar was de uitspraak: “1 op 7 leeft in armoede”, dit jaar: “1 op 7 haalt de meet niet”. Op de affiche zien we een groep renners en op de voorgrond een man naast zijn fiets. De fiets staat symbool voor het inkomen, wat ze in handen hebben op weg naar de meet. De fietser vooraan zal de meet niet halen, omdat zijn fiets, zijn inkomen ontoereikend is. In de advent willen we nog meer dan anders de aandacht vestigen op het belang van “samen”. Niemand uitsluiten, iedereen meenemen op weg, zodat iedereen de meet haalt, dat is onze boodschap om mee te werken aan Gods Rijk, aan Gods nieuwe wereld.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 december 2017

Ouders bidden met hun tieners

In voorbereiding op het vormsel gaan de kandidaat-vormelingen samen met hun ouders in gesprek en denken ze na over de aangeboden thema’s. Vaak boeiende ervaringen! Daarnaast is het ook mooi dat ouders en tieners samen tot gebed komen. Een uitstekende gelegenheid daartoe is de advent, het toeleven naar Kerstmis. In de samenkomst op woensdag 13 december eerstkomende te 19.30 uur in de Sint-Macariuskerk (Reep, Nederboelare) zullen wij biddend uitkijken naar Kerstmis.

In de voorbije jaren waren we daar telkens met een volle kerk, kandidaat-vormelingen en ouders. Reken maar: met een kleine 180 vormelingen en daarbij nog mama en/of papa. Een leuke mengeling van twee generaties jong volk.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 december 2017