Samenzang kerstliederen zingen op tweede Kerst

Zingen brengt vreugde. Samen zingen brengt mensen samen. Kerstliederen zingen verbindt ons allen met Christus die voor ons geboren is.

Op woensdag 26 december 2018 kwamen in de Sint-Macariuskerk van Nederboelare ruim 200 mensen uit alle hoeken van Geraardsbergen en daarbuiten samen om een mooie traditie voort te zetten: in de kerstdagen samen kerstliederen zingen. Je kon horen en zien dat de aanwezigen daar actief aan mee deden, in een gevarieerd gebeuren. De samenzang stond onder de geestdriftige leiding van Geert Fostier, met muzikale begeleiding door Fernand Van Trimpont aan het pianoklavier, Luc Ooghe aan het orgel en Ewoud Van Lierde als koperblazer. Als gastkoor bracht een ruime delegatie van Chiro Sint-Bartel drie kerstliederen. Anneleen, Ellen, pater Félix, diaken Albert en Christophe vormden een instrumenteel ensemble dat drie stemmige muziekwerken bracht. De coördinatie van het hele gebeuren lag in handen van diaken Albert Gossye.

Bij de deelnemers schiep dit alles een warme sfeer. Men zong ruim twintig liederen, vooral in verband met de geboorte van Christus. Ze klonken in vijf verschillende talen en voor het derde jaar op rij werden ook enkele liederen in het Giesbaargs gezongen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 januari 2019

Trouwen in de kerk

Een aantal verloofden hebben zich al aangemeld om in de loop van 2019 in de kerk te trouwen.
Ongetwijfeld zijn er nog die rond deze tijd hetzelfde plan hebben.

Het is aan te raden dat zij zich tijdig melden, om plaats, datum en uur vast te leggen en om ons toe te laten de nodige papieren in orde te brengen.
Voor hen organiseren wij ook twee ontmoetingen van ‘huwelijksvoorbereiding’, meer bepaald op de zaterdagen 23 februari en 9 maart, telkens vanaf 17 uur.

Voor inlichtingen en inschrijving:
Veelgestelde vragen of Contact

De vierde koning

Volgens een oude legende was er nog een vierde koning, naast de andere drie bekende koningen uit het kerstverhaal, Gaspar, Melchior en Balthazar. Hij heet Artaban.

In de tijd dat koning Herodes in Jeruzalem regeerde, leefde in Perzië een zekere Artaban, een geleerde. Hij kende de geneeskracht van planten en hij bestudeerde de sterrenhemel. In oude boeken had hij gelezen dat in het Joodse land een koning geboren zou worden, die licht en vrede zou brengen over de aarde. Als teken van zijn geboorte zou een grote nieuwe ster aan de hemel verschijnen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 januari 2019

Zalig en Gelukkig 2019

VAN HARTE EEN ZALIG EN GELUKKIG 2019, MET GEZONDHEID EN GELUK, VRIENDSCHAP EN LIEFDE, KRACHT EN INSPIRATIE!

Wij hebben de goede gewoonte om elkaar rond Nieuwjaar te omringen met wensen vol welwillendheid. Ik sluit mij daar graag bij aan, ook in naam van allen die in onze plaatselijke christelijke gemeenschappen mee verantwoordelijkheid dragen. Wij wensen u een jaar vol voorspoed, een goede gezondheid naar lichaam en geest als voorwaarde voor al de rest, en geluk voor uzelf en uw dierbaren. Wij wensen u een jaar waarover Gods milde zegen mag liggen; met licht en hoop. En wij danken u van harte voor al wat u in 2018 hebt gedaan om er een goed jaar van te maken. Dag na dag zijn daartoe stapjes – of soms grote stappen – gezet. In 2019 mogen we daar allen verder aan bouwen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 december 2018


Pastoor Frans

Vreugde om Kerstmis

De geboorte van een kind wekt diepe vreugde op bij een moeder en een vader. Want het is een uiting van liefde, van samen een toekomst willen uitbouwen, van zichzelf in een kind laten voortleven. Met een kind willen man en vrouw zin en betekenis geven aan hun samenzijn. Dat gebeurt best in een wereld van vrede, van eerlijke kansen en mogelijkheden. Maar dikwijls is dit niet zo. Vandaag zijn er wereldwijd miljoenen mensen op de vlucht voor moordende fanatici, voor uitbuiting, voor geweld. Of leven ze in armoede, worden ze geconfronteerd met ziekte, spanningen… Dan gaan ze op zoek naar vrede, naar eerlijke kansen, naar mogelijkheden tot een volwaardig leven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 december

Pastoor Frans

Welzijnszorg steunt plaatselijke werking bij ons

SPEELBOS BIJ PEPERKOEKENHUIS

Welzijnszorg wil jonge, (ver)nieuwe(nde) initiatieven van armoedebestrijding stimuleren door hen te ondersteunen met een kleine starttoelage. Dit gebeurt ook in Geraardsbergen.

Welzijnsschakel Steksken vroeg vorig jaar een subsidie aan om de kinderwerking bij Peperkoekenhuis (op het einde van de Boelarestraat) uit te werken. Dit houdt in: de inrichting van een vertelruimte in huis voor kinderen en een stukje speelnatuur achter het huis, speelbos. We kregen bezoek van mensen van Welzijnszorg. Ze kwamen kijken of ons project interessant was om te ondersteunen. Al snel werd ons project opgenomen, zelfs toegejuicht en dus gesubsidieerd. Zo weten mensen die geld geven voor Welzijnszorg waar hun geld (onder andere) naartoe gaat, soms is het echt voor een plaatselijke werking in eigen stad of gemeente.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 december 2018

Ann Van Nieuwenhove

Advent is ademhalen

In de advent vond ergens een gesprek plaats over geloven. Iemand zei: “Gelovig zijn of niet, wat maakt dat uit, als je maar een goed mens bent.” Hij had gezien hoe mensen elkaar pijn kunnen aandoen en dat zulke mensen even goed te vinden zijn onder christenen als bij hen die niet in God of Christus geloven. Een ander pikte daar op in: “Gelovig zijn of niet, dat is volgens mij een kwestie van persoonlijke voorkeur. Je kiest ervoor, of je kiest het niet.”  Zo ging het gesprek verder en velen vertelden wat zij erover dachten, ieder het zijne. Tot iemand het woord nam die tot dan toe stilletjes had gezwegen en geluisterd. “’t Kan zijn dat ik mis ben – sprak hij – maar geloven is voor mij gelijk ademhalen. Het is binnen in jou aanvoelen dat je omgeven bent door een oneindig grote werkelijkheid, die je nodig hebt om te kunnen leven. Beetje bij beetje komt die oneindige je leven binnen en doet daar zijn werk. En stilaan wordt zijn aanwezigheid een deugddoende warmte. Ook al blijft een mens altijd nog een mens: dus zwak en onvolmaakt.” Het was nogal veel ineens wat die man zei. In één keer kwam het er uit; want als het hart vol is van iets, loopt de mond er van over. Als je van iets diep overtuigd bent,vind je spontaan woorden om het te zeggen. – Het werd even stil in die groep. Men moest wat nadenken over wat die man gezegd had. Blijkbaar was men erdoor getroffen. En op het einde van het gesprek zei iemand bij wijze van besluit: “Ja, ook de advent is als ademhalen, maar dan heel diep.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 december 2018

Pastoor Frans

Derde parochiaal beraad als opstart naar advent en campagne Welzijnszorg

De campagne van Welzijnszorg bracht ons op gedachten voor het thema van ons parochiaal beraad: ‘School en armoede’.

Eén op vijf kinderen loopt school in de buitenbaan. De affiche van Welzijnszorg toont ons vijf kinderen die lopen op een atletiekpiste. De jongen in de buitenbaan heeft geen loopschoenen aan, maar bottines. Dit is nog maar één van de aspecten waardoor de jongen het moeilijk krijgt. Hij maakt dus geen kans.

Vandaag krijgen 500.000 kinderen door armoede onvoldoende onderwijskansen. Dat betekent dat één kind op vijf zijn schoolloopbaan begint met minder kansen. Een ongelijke start. Hoe hard hij ook zijn best doet, hij moet meer afstand afleggen dan zijn leeftijdsgenoten in de binnenbaan.

Kinderen en jongeren zijn de toekomst. Zij maken de wereld van morgen, zij moeten kunnen dromen, leren en groeien. Zolang armoede de reden is waarom kinderen hun diploma niet halen, laten we veel talent verloren gaan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 november 2018

Samen Kerk Opbouwen

In het weekend van 24 en 25 november 2018, op het feest van Christus Koning, vragen we bij de omhaling uw steun voor vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Samen Kerk opbouwen. Een blijvende roeping en uitdaging voor ons allemaal, zeker in deze tijd. We zijn dan ook erg dankbaar voor alle kerkelijke medewerkers in catechese, dienst- en vormingswerk of liturgie. Rond het feest van Christus Koning houden we de jaarlijkse collecte ten voordele van de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. Kerkopbouw vraagt uw financiële steun voor pastorale projecten in het bisdom:

Huwelijksvoorbereiding
Liefde en geloof verbinden, dat is het opzet van de voorbereiding op het huwelijkssacrament. Catechisten onthalen en begeleiden jonge mensen die op een belangrijk moment in hun leven komen aankloppen bij de Kerk.

Gastvrije gemeenschap
Parochiegemeenschappen zetten hun deuren open en verwelkomen nieuwkomers allerhande: mensen op zoek naar geloof, vluchtelingen op zoek naar een nieuwe thuis, mensen in eenzaamheid en mensen in rouw op zoek naar een luisterend oor.

Medewerkers in gemeenschapsopbouw
In dekenaten en parochies vervullen ze pastorale taken, coördineren het administratieve en financiële domein, werken nieuwe vormen uit van diaconie,… 
Ze zijn onmisbaar geworden in de samen gedragen verantwoordelijkheid met de priesters, diakens en vrijwillige medewerkers.

Bijbels leerhuis
Op meerdere plaatsen in het bisdom komen mensen samen in een leerhuisgroep. Ze volgen Abraham op zijn trektocht en zoeken samen hoe de Bijbel hen vandaag inspireert.

Elk van deze plaatselijk verankerde initiatieven verdienen een degelijke professionele begeleiding en ondersteuning. Uw financiële steun maakt het welslagen van deze pastorale projecten mogelijk.
Wie persoonlijk of als organisatie de vzw Kerkopbouw wil steunen kan dit bij de omhaling in de kerk op 24/25 november of door:

● Bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht,
op het rekeningnummer BE49 3900-9640-0271
van vzw Kerkopbouw bisdom Gent. 

● Giften of (duo)legaten
over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Een MAGNIFIEKE Topdag in Zottegem!

Foto: Ellen Eeeckhout

Het dekenaat Zottegem mocht dit jaar op zaterdag 27 oktober 2018 meer dan 180 jongeren verwelkomen voor de Topdag. Het was dus een topeditie qua opkomst, nog nooit werd zo een groot aantal jongeren verzameld voor dit evenement.

Hetwas voor vele jongeren een blij weerzien na de Ontmoetingsdagen. De Topdag iseen dag waarop alle Jokri-groepen,Kringwerkingen en Plussersgroepen elkaar terugzien na de vervlogenzomertIJD. Vriendschapsbanden worden terug stevig aangehaald en dit waszichtbaar in de vele knuffels die gegeven werd. Velen vielen elkaar letterlijkin de armen. Verwonderlijk hoe zo’n sterke band kan groeien tussen jongeren dieelkaar steeds opnieuw ontmoeten in een geest van spel en gebed!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 november 2018