Christoffel, patroon van de reizigers


In heel wat wagens, aan sleutelhangers, soms ook op fietsen, is een afbeelding van de heilige Christoffel te vinden. Hij wordt beschouwd als de patroon van de reizigers. Zijn naamdag valt op 24 juli, maar omdat over zijn leven weinig historische gegevens beschikbaar zijn, is hij in 1969 van de officiële, wereldwijde heiligenkalender verwijderd. Hij mag nog wel door individuele gelovigen en als plaatselijke heilige worden vereerd.

Er valt weinig tot niets te zeggen over de historische Christoffel. Maar er worden verschillende legenden over hem verteld. Legenden zijn verhalen die niet altijd een historische basis hebben, maar die bewondering oproepen voor een of andere figuur, soms ook tot navolging ervan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 augustus 2018

Maria-Tenhemelopneming

woensdag 15 augustus

OPENLUCHTMIS

09.30 u. – Hoge Buizemont 265, St.-Bavokerk
In samenwerking met de lokale werkgroepen Overboelare, Goeferdinge, Zarlardinge en Nederboelare

HOEVEMIS

18.00 u. – IJsbroekstraat 18, familie Remory
In samenwerking met de lokale werkgroepen Ophasselt, Schendelbeke, Idegem en Smeerebbe-Vloerzegem

Vakantie


Je kunt heel verschillend je vakantie beleven. Zoals je op allerlei manieren een berg kunt opgaan. Je kunt in een kabellift stappen. Tegen betaling en zonder veel inspanning word je naar boven gebracht. Het laat je toe te genieten van een panoramisch zicht op de ganse omgeving. Maar het gaat misschien wat te snel. Je kunt ook te voet recht naar boven klimmen, zo steil en recht mogelijk, zonder omzien. Je komt hijgend aan. Misschien ben je uitgeput en te moe om nog van het landschap te genieten, of hopelijk lukt dat toch wel. De derde manier is: trage paden kiezen, af en toe gaan zitten, luisteren naar de wind en kijken naar de wolken, aan de bloemen ruiken, verrukt over de wonderen van de natuur. Het maakt je rustig, relaxed. En het maakt je dankbaar voor al het mooie dat je te beurt valt. Doorgaans blijft een trage vakantie langer en steviger in de herinnering bewaard.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 juli 2018

Aan allen een deugddoende vakantie toegewenst!

Vakantie


De schoolpoorten gaan weer voor twee maanden dicht. Fabrieken en bedrijven draaien op halve kracht, vaak tot grote ergernis van wie nog wat info wil en steeds het bericht te horen krijgt: “sorry, mijn collega is met verlof”. Vrachtwagens en bestelauto’s maken op onze wegen stilaan plaats voor mobilhomes en caravans, die maar één doel voor ogen hebben: hop naar de zon! Kleurrijke treinen rijden van noord naar zuid, met dezelfde bedoeling: hop, naar het zonnige zuiden!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 juni 2018

Geniet van een fijne vakantie. Geniet van de periode waarin we heel even onszelf kunnen en mogen zijn. Waarin niets moet, maar veel kan. Een fijne vakantie gewenst!

Jan De Lil

Heiligheid voor iedereen


Op 19 maart publiceerde paus Franciscus het document Gaudete et Exsultate waarin hij alle christenen opriep tot heiligheid. In onderstaande tekst geven we vijf hoofdgedachten: heiligheid voor wie, waarom, wat is het, hoe bereik ik dit en wanneer?

Voor wie? Tot ieder van ons richt Christus zijn oproep tot heiligheid. Ieder doet dit volgens zijn eigen weg. Zo was het ook in de voorbije eeuwen. Er is een spiritualiteit voor mannen en vrouwen, voor martelaars en kerkleiders, voor catechisten en priesters, een spiritualiteit van de arbeid, van de zending en van de ecologie… Die heiligheid beleef je in gemeenschap. Je streeft ze na via concrete daden, bijvoorbeeld door in te gaan tegen de bekoring om over een ander kwaad te spreken. Heiligheid is een weg van bekering. Je ziet je leven best als een zending. Daarom moet je vaak de aanwezigheid van de Heer zoeken, op een unieke, persoonlijke manier afsterven aan jezelf en herrijzen met Christus. Je moet niet bang zijn om hoog te mikken, namelijk je te laten beminnen en bevrijden door God.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juni 2018

Slotbedevaart dekenaat Zottegem 2018


Steeds ben ik verwonderd te zien hoe mensen houvast vinden bij Maria, hoe groot de devotie is bij vele mensen. Mensen gaan ver in hun inspanningen om naar de top van de Oudenberg te komen, om zo dicht bij Maria te komen, een kaars te laten branden en even bij Maria te verwijlen, biddend, zingend of gewoon om even stil te worden.

Het mooie weer was van de partij, daar mochten we alweer dankbaar om zijn. Met een 220-tal kwamen we samen uit onze vier nieuwe parochies Zottegem, Herzele/Sint-Lievens-Houtem, Brakel/Lierde en Geraardsbergen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 juni 2018

Pinksterwake viel in de smaak bij Geraardsbergse jeugd


Het werk voor en door jongeren in de kerk boekt vooruitgang.

Jongeren schuwen de kerk helemaal niet maar nemen graag deel aan wat er in de kerk gebeurt als ze actief betrokken kunnen worden. Dit hoeft niet de hele tijd door te zijn, maar enkele actieve momenten, waarbij ze zelf iets kunnen doen zijn voor de meesten onmisbaar in de viering. Het is ook een positieve stimulans als jongeren of kinderen andere jongeren aan het werk zien in het kerkgebeuren.

Ik wil over je ademen – zegt God –
en je mijn Geest schenken,
opdat je vurig en enthousiast van Mij kunt getuigen
en kunt bouwen aan een rechtvaardige
en mensvriendelijke wereld.
Ik wil je mijn zegen geven,
opdat je zelf zegen mag worden voor je medemensen.
Durf op zoek te gaan naar de zending en de roeping
die Ik jou toevertrouw.
Riskeer het om heel je leven
af te stemmen op Mij en op mijn droom van geluk
voor armen en kleinen
en je zult een mens van liefde worden.

(Erwin Roosen)

Op zaterdag 19 mei, op de vooravond van Pinksteren, brachten we enkele jeugdbewegingen, jonge gezinnen en andere gelovigen samen voor de tweede editie van onze Pinksterwake. We vierden het ontstaan van de jonge kerk en de belangrijke taak van Maria, die de eerste leerlingen begeleidde in hun soms moeilijke weg. Zij was een en al zichzelf-vergetende gave, en dus de bron van deze kleine, groeiende geloofsgemeenschap.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 juni 2018

Kapel Heilige Stee in Viane opgefrist


Aan het kruispunt van verschillende wandelpaden, tussen de Kouterstraat en de Trapstraat, bevindt zich de Sint-Salvatorkapel, in de volksmond gekend als ‘De Heilige Stee’. Je komt er als je in de Kouterstraat tussen de huizen met nummer 101 en 103 het wegeltje in stapt. Voor de Vlaamse ‘Inventaris Bouwkundig Erfgoed’ werd ze niet eens opgemerkt, maar toch heeft deze kapel een lange historiek en is ze de grootste en de mooiste van het dorp.

De kapel van de Heilige Stede, is al in 1543 (als Sint-Salvator) en in 1548 (als Heilige Stede) vermeld. Op de Villaret-kaart van 1748 heette ze ‘Drievuldigheidskapel’.
Aan de bouw ervan is een legende verbonden: “Een boer had gezworen dat hij op zijn eigendom een kapel zou bouwen als zijn vrouw genas. Toen ze inderdaad genezen was, vergat hij zijn eed. Een gloeiende hand met opgestoken vinger bleef hem achtervolgen, totdat hij uiteindelijk toch een kapel met een strooien dak bouwde op de plaats die de hand hem aanwees.” De benaming Sint-Salvatorkapel verwijst naar de genezing van de vrouw, de Heilige Stede naar de plaats die de gloeiende hand aanwees.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 mei 2018

Met dank aan Louis De Cock voor de informatie die hij ons bezorgde

De heilige paus Cornelius, vereerd in Moerbeke

Op tweede Pinksterdag, 21 mei, vindt in de kerk van Moerbeke de kinderzegen plaats. Bij die gelegenheid worden de doopschelpjes gegeven aan de ouders die sinds tweede Pinksteren van vorig jaar een kindje lieten dopen in de kerk van Moerbeke. Deze kinderzegen wordt verbonden met de verering van de heilige Cornelius, hoewel diens feestdag eigenlijk op 16 september valt. – Een goede gelegenheid om wat informatie te geven over deze heilige.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 mei 2018

Het zijaltaar in de rechter beuk van de kerk te Moerbeke dateert uit de periode 1651-1700. Het was oorspronkelijk toegewijd aan Sint Jan, vanaf 1769 aan Sint Elooi en vanaf ongeveer 1856 aan de heilige Cornelius. Het beeld bovenaan dit zijaltaar toont de heilige met de drie bekende attributen: hoorn, tiara en drievoudige staf. In dezelfde rechter beuk bevindt zich een glasraam van Sint Cornelius met een ziek kind, een verwijzing naar het feit dat de heilige vaak wordt aangeroepen tot genezing van kinderziekten.