Open bezinningsavond

KWETSBAARHEID ALS KRACHT

Donderdag 22 februari 2018 in Ophasselt

Vooraf is er om 19.15 uur een gebedswake in de Sint-Pietersbandenkerk van Ophasselt.
Om 19.45 uur start de bezinningsavond door priester Eric Galle, priester-psychotherapeut, werkzaam als redacteur bij de Uitgeverij Halewijn in Parochiale zaal “De Garve” (Hasseltsestraat 13)

We zijn zo bang van kwetsbaarheid dat we het liefst doen alsof ze niet bestaat. Dit soort blindheid heeft nare gevolgen. Ons sterker voordoen dan we eigenlijk zijn, vervreemdt ons van onszelf en van anderen. Wie het aandurft kwetsbaarheid als beeld van God te zien, die ontdekt er een uitnodiging in om Hem te zoeken. Dat wij als mens God naast ons kunnen neerleggen, maakt meteen duidelijk hoe kwetsbaar God zelf is.

Erik Galle toont hoe kwetsbaarheid een kracht kan zijn.

Allen van harte welkom!