OPEN BEZINNINGSAVOND – BANALISERING VAN DE DOOD?

We nodigen iedereen graag uit tot de open bezinningsavond op donderdag 16 februari 2017 in Ophasselt. Een mooie kans tot gelovig nadenken in de veertigdagentijd.

Om 19.15 uur is er de gebedswake in de kerk van Ophasselt met aansluitend om 19.45 uur in de parochiezaal de bezinningsavond door priester Bert Vanderhaegen, hoofdaalmoezenier in het Universitair Ziekenhuis Gent en moraaltheoloog.

De spreker toont hoe in het denken van afzonderlijke mensen en in recente beleidsstandpunten vaak een relativering voorkomt van de basiswaarde die het leven is. Op grond van een evaluatie van tien jaar euthanasiepraktijk laat hij zien dat inzake deze problematiek het ‘hellend vlak’ een feit is.

Allen van harte welkom!