Op pelgrimstocht naar Santiago

OP ZOEK NAAR SINT JACOB

In Galicïe, het Keltenland ten noorden van Portugal, ligt niet ver van de Atlantische kust de oude pelgrimstad Santiago de Compostela. Van oudsher wordt hier door de christenen de apostel Jacobus de Meerdere (Sant Iago) vereerd. Reeds in de negende eeuw trokken pelgrims, ook uit onze streken, naar het vermeende graf van Sint Jacob. Sindsdien nam gedurende de middeleeuwen de stroom pelgrims steeds toe.

Waarom op weg?
In de middeleeuwen trok de pelgrim op de eerste plaats uit devotie voor Sint Jacob. Voor de pelgrim uit onze dagen zullen andere motieven gelden dan voor de middeleeuwer. De een heeft behoefte om er eens een tijdje helemaal uit te zijn, ver van werk, studie, hobby’s en gezin. Een tijdje ongebonden zijn, zonder verplichtingen tegenover een ander. Daarnaast is er de romantiek van de historie, te weten dat je letterlijk in het voetspoor gaat van al die miljoenen voorgangers. Misschien speelt ook de uitdaging een rol. Wie loopt of fietst er nu duizenden kilometers bepakt en bezakt, zonder daarvoor zwaar getraind te hebben? Waarschijnlijk heeft een mens behoefte aan uitdagingen. Veel pelgrims willen nadenken onderweg, nadenken over zichzelf in relatie tot anderen. Of men wil proberen zich in te beelden, wat al die miljoenen pelgrims heeft bewogen om op zoek te gaan naar het vermeende graf van een leerling van iemand die de zoon van God wordt genoemd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 augustus 2018

Wie ons reisverslag wil nalezen kan dit op www.annengeertfietsen.be

Ann