Nieuws uit het dekenaal secretariaat

Redactie Kerk en leven.

Kerk en Leven biedt de mogelijkheid om artikels en foto’s op te nemen van het lokale pastorale leven en geeft zo een mooi en interessant overzicht van wat er leeft in onze parochies.

Voor de redactie van deze artikels staat het dekenaal secretariaat in. De opmaak van Kerk en Leven is steeds een week vooruit op de verschijningsdatum, daarom vragen we uw extra aandacht voor volgende puntjes.

Misintenties

Maak uw misintenties minstens 4 weken voor hun verschijningsdatum over aan de lokale verantwoordelijke in uw parochie.

Artikels en foto’s

Artikels die u wil opnemen in Kerk en Leven moeten op het dekenaal secretariaat zijn voor maandag om 08.00 uur en dit 2 weken voor hun verschijningsdatum.
Als een artikel later aankomt op het dekenaal secretariaat zullen we dit pas opnemen in de volgende editie. Bij belangrijk dekenaal nieuws kan hiervan afgeweken worden.

Hoe een artikel en foto’s aanleveren?

Het aangeleverde artikel is best kort en bondig. De redactie kan zich niet constant bezighouden met het samenvatten van een artikel of een volledige tekst. U maakt best zelf een perstekst op die kan verschijnen in Kerk en Leven.

Een artikel is niet af zonder een mooie foto, bezorg ons uw foto’s los van het artikel op een degelijk formaat en in hoge resolutie. Het is niet mogelijk foto’s te publiceren die reeds bewerkt zijn (bijschrijven van tekst, kaders,…)

Bedankt!
Namens de redactie van Kerk en Leven
Linda Van Wijmeersch en Hans Heyerick