Krakelingen

(c) Studio Schrever

Op zondag 28 februari beleeft Geraardsbergen een van zijn grote dagen, met het feest van Krakelingen en Tonnekensbrand. Het feest is op de eerste plaats een toeristisch gebeuren, waarvoor honderden deelnemers en organisatoren zich met hart en ziel inzetten. Er zijn ook religieuze elementen in te bespeuren.

De stoet vertrekt in Hunnegem, waar zich rond de kerk de oudste kern van de stad ontwikkelde. In de loop van de jaren zijn in de stoet vaak elementen uit de religieuze geschiedenis van de stad aan de toeschouwers voorgesteld: de ontwikkeling van de eerste kerken, of plaatselijke geestelijken, religieuzen en leken die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de stad. Maar ook figuren met een ruimere regionale of nationale bekendheid. Zo krijgt dit jaar priester Daens een belangrijke plaats.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 februari 2016

Deken Frans