Kerkelijk Nieuwjaar

De nieuwe parochie.

U hoorde er wel al van. Alle vroegere parochies van het dekenaat vormen nu de parochie Geraardsbergen. Dit is een gemeenschap waar het christelijke leven ten volle ‘te proeven’ valt.

Een gemeenschap waar alle aspecten van ons geloof op een kwaliteitsvolle manier kunnen beleefd worden, met Christus in het midden. Het is maar door alle talenten te laten samenwerken dat dit mogelijk wordt.

Een gemeenschap waar iedereen thuis is. Jonge gezinnen, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Van overal binnen de parochie en van overal ter wereld.

Een parochie die het ritme van het kerkelijk jaar volgt, en een parochie die het leven van ieder volgt. Vormelingen met hun ouders, dopelingen en hun ouders, huwelijkskandidaten, enz… Iedereen is er welkom: tenslotte zijn we allemaal ‘geloofsleerlingen’.

Dat alles wil de nieuwe parochie zijn.

Vorming en initiatie

Vorming en initiatie in ons geloof zal belangrijk zijn in onze nieuwe parochie. We worden hierover immers meer en meer bevraagd. Indien we ons als christen in deze pluralistische omgeving op een goede open en onbevreesde manier staande willen houden, is goede en doorleefde kennis van geloofsinhoud essentieel. We zullen hierin als parochie onze weg moeten zoeken, en het is door op weg te gaan dat we samen zullen ontdekken hoe dit best kan.

De eerste stap die we nu nemen noemen we:
“kerkelijk Nieuwjaar”.

U vindt het misschien wat vroeg om over Nieuwjaar te spreken. Maar toch… voor de Kerk begint het nieuwe jaar nu op 27 november met de advent. Het is de aanloop naar Kerstmis. De eerste zondag van het A-jaar

Graag nodigen we u allen uit:

Zondag 27 november in de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen

09.45 u. – ontvangst, met koffie
10.00 u. – start workshops
11.00 u. –  eucharistieviering, we sluiten aan bij de viering
Na de viering: soep op de stoep: actie Welzijnszorg

Workshops

Liederen: voor wie graag zingt
een Taizélied, het nieuwe Onze Vader, een adventslied

Godly play: kinderen met hun ouders
een uitgebeeld Bijbelverhaal met daarna creatieve verwerking

Samen tegen armoede
over de armoedewerking in Geraardsbergen

Adventskransen maken:
voor de handige Harry

Kringgesprekken
over een lezing van de dag

Inschrijving voor een workshop

Klik hier voor de link naar het formulier.
liefst tegen 21 november!

We verwachten u, want iedereen is welkom:
tenslotte zijn we allemaal ‘geloofsleerlingen’.

Meer info kan u verkrijgen via onderstaand mailadres:
catechese.geraardsbergen@gmail.com