In het druisen van een harde beat

Donderdag 21 februari 2018 in Goeferdinge

Vooraf is er om 19.15 uur een gebedswake in de Sint-Bavokerk van Goeferdinge. Om 19.45 uur start in de Parochiezaal Sint-Bavo (Schoolstraat 66, Goeferdinge) de bezinningsavond door mevrouw Sarah Prové, klassiek filologe en byzantiniste, deeltijds werkzaam aan het St-Catharinacollege te Geraardsbergen en aan het Johannes XXIII-seminarie te Leuven.
Zij ontving in 2012 de Maagdenwijding en leidt een godgewijd leven midden in de wereld.

‘In het druisen van een harde beat.
Ook in herrie woont de Heer.’


God laat Zich vinden in het suizen van een zachte bries, zo lezen we in het Oude Testament. Dat is een mooi beeld en het spreekt tot ons hart, maar vaak is de realiteit van ons leven heel anders: er is veel stress, drukte en lawaai.

Wat kunnen we doen om Hem door alles heen te ervaren en niet kwijt te spelen?
Sarah Prové toont de weg om doorheen de drukte God te vinden.

Allen van harte welkom!