Gebedsweek voor eenheid van de christenen

De jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de christenen, van 18 tot en met 25 januari, krijgt als thema ‘Het woord is aan jou’. De gebedsmomenten van die week hebben als uitgangspunt de tekst ‘Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen’, uit 1 Petrus 2,9. Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge christelijke gemeenschap in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop christenen het evangelie uitdragen naar mensen om hen heen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 januari 2016

Op donderdag 21 januari, te 19.15 uur, in de Sint-Bartholomeuskerk, staat het gebedsmoment van de dekenale conferentie in het teken van de oecumene. Daarop is een afvaardiging verwacht van de protestantse en de evangelische gemeenschappen. Uiteraard zijn uit onze eigen katholieke gemeenschap zoveel mogelijk mensen welkom op dit gebed, ook zij die niet tot de dekenale conferentie behoren.
U bent dus van harte verwacht!

deken Frans