Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

De jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de christenen, van 18 tot en met 25 januari, heeft als uitgangspunt een tekst uit een brief van Sint Paulus aan de christenen van Korinthe (2 Kor. 5, 14-20). Hij start met een inspirerende stellingname van de apostel: “Wat ons drijft is de liefde van Christus.” (v. 14)

Wat Paulus ertoe bracht om zich in te zetten voor de eenheid in zijn gemeenschappen was de ervaring die hij met Jezus had opgedaan. Hij had zich door Hem bemind en gered gevoeld. Jezus was zo diep in zijn leven doorgedrongen dat niemand hem ooit van Hem zou kunnen scheiden. Het was niet meer Paulus die leefde, maar Jezus die in hem leefde. De gedachte dat de Heer hem had liefgehad en zelfs zijn leven voor hem had gegeven, liet Paulus niet meer los en bracht hem ertoe om hetzelfde te doen, met dezelfde liefde.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 januari 2017

Op donderdag 19 januari, te 19.15 uur, in de Sint-Bartholomeuskerk, staat het gebedsmoment van de conferentie in het teken van de oecumene. We zullen dan bidden samen met de voorgangers van de protestantse en de evangelische gemeenschappen, die zelf een woord ter overweging zullen inbrengen. Uiteraard zijn uit onze eigen katholieke gemeenschap zoveel mogelijk mensen welkom op dit gebed, ook zij die geen lid zijn van de conferentie.
U bent dus van harte verwacht!

Moge de liefde van Christus ons, gelovigen en Kerken, ertoe drijven om in verzoening te leven en de scheidingsmuren af te breken!

pastoor Frans