Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

18-25 januari 2018

De bezinning en het gebed in de week voor de christelijke eenheid is dit jaar voorbereid door de gezamenlijke christelijke kerken uit het Caribisch gebied. Zij hebben het verbonden met de Bijbeltekst uit Exodus 15, 1–21 over de uittocht uit Egypte. God leidde zijn volk Israël recht door zee. Daarmee deed Hij recht aan zijn volk, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Na die bevrijding zongen de Israëlieten samen met Mozes hierover een lied van bewondering voor Gods leiding.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 januari 2018

Gebedsviering ter gelegenheid van de ‘Week voor de eenheid onder de christenen’
vindt plaats in de St.-Bartholomeuskerk
op donderdag 18 januari om 19.15 uur.
Iedereen van harte uitgenodigd.

Pastoor Frans