Een nieuw pastoraal jaar: nieuwe krachten nodig


Met goede moed staan we aan de start van een nieuw pastoraal werkjaar. Met velen willen we verder blijven werken aan de uitbouw van onze christelijke gemeenschap. We doen dit op verschillende domeinen: mensen bij elkaar brengen voor gewoon menselijke ontmoeting, of voor gebed, liturgie en vieringen, voor vorming en catechese van vormelingen en volwassenen, dienstbare aanwezigheid bij zieken en bejaarden, zorg voor (kans)armen, migranten en vluchtelingen, inzet in de kerkfabrieken en bij de materiële en financiële aspecten van de pastoraal… Er is veel te doen. Bestaande activiteiten willen we in stand houden waar dat kan en er soms wat nieuwe elan aan geven. En ondertussen willen we nieuwe dingen in gang zetten en proberen. Heb je hierover suggesties, laat je stem horen.

Het spreekt vanzelf dat voor dit alles de medewerking van veel mensen nodig is.
Gelukkig kunnen wij voor die verschillende domeinen een beroep doen op heel wat inzet van vrijwilligers, soms met tientallen jaren dienst. We zijn hen daar zeer dankbaar voor. Maar op verschillende vlakken is er nood aan nieuwe, bijkomende krachten, graag voldoende jong.

Mag ik zo vrij zijn – zonder naar volledigheid te streven – enkele domeinen op te sommen?
We zoeken nieuwe leden voor de parochieploeg en de lokale werkploegen, bestuursleden voor de verenigingen en de vzw’s. Onze parochiekoren zouden blij zijn met een aantal nieuwe, krachtige stemmen, zowel voor de weekendvieringen als voor de uitvaarten; iedereen heeft toch graag dat de kwaliteit van de zang bewaard of versterkt wordt. Heb je een goede pen of neem je graag interviews af van boeiende actieve mensen uit onze parochiegemeenschap, we zullen je graag engageren om op tijd en stond iets te schrijven voor onze lokale bladzijden van Kerk en Leven. Heb je interesse om namens de parochie zieken te bezoeken of de communie te dragen?

Misschien heb je wat tijd beschikbaar? Meld je gerust aan. Je bent zeer welkom met je eigen talenten. Samen willen we trachten de toekomst van onze christelijke gemeenschap veilig te stellen.
Al bij voorbaat bedankt!

Pastoor Frans