Derde Parochiaal Beraad

Welzijnszorg – schoolen armoede:
1 op 5 kinderen loopt school in de buitenbaan

Samen met verschillende partners willen we nadenken over deze problematiek en hoe we elkaar tegemoet kunnen komen.

Donderdag 15 november om 19.15 uur in de parochiezaal “De Reep”, Fel. Cauwelstraat 9 te Nederboelare

Programma:
19.15 u. Gebedsmoment.
19.45 u. Start Parochiaal beraad met als thema: Welzijnszorg (school en armoede).
21.30 u. Tijd voor een drankje en ontmoeting.

Bijzonder welkom aan: scholen, leerkrachten en directies, Huis van het Kind, schepen van gelijke kansen en onderwijs, verenigingen die aan deze problematiek hun bijdragen kunnen leveren.