De mening van jongeren gevraagd

In voorbereiding van de bisschoppensynode van 2018 vraagt de paus via de bisschoppen de mening van de jongeren over belangrijke thema’s uit het leven van de Kerk en de wereld. Doe mee!

De paus roept regelmatig – elke twee of drie jaar – bisschoppen van de hele wereld bijeen om samen na te denken over belangrijke kerkelijke en wereldlijke thema’s. Een dergelijke bijeenkomst noemt men een bisschoppensynode. Volgend jaar, in oktober 2018, heeft paus Franciscus als thema voor de synode gekozen: de jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping. Deze keuze is niet toevallig: jongeren liggen paus Franciscus nauw aan het hart.
Geloven in God, Jezus Christus ontmoeten, leven in de kracht van de Heilige Geest: dat zijn voor tal jongeren vandaag vreemde, weinig zeggende woorden. Voor andere jongeren betekenen ze wel iets, en zijn het woorden die leven en vreugde geven. Maar voor niemand is het vanzelfsprekend.

MOOIE GEBEURTENISSEN, STERKE ERVARINGEN
Onder jullie, de jongeren, zijn er ongetwijfeld die mooie en sterke ervaringen opdoen met het geloof: in jullie gezin, in gelovige jongerengroepen (zoals Jokri) of groepen van misdienaars, in jeugdbewegingen, in allerlei jeugdpastorale initiatieven, op school… of in het verborgene van jullie hart. Jullie maken allemaal gebeurtenissen mee die jullie tekenen, die soms een keerpunt in jullie leven vormen, ervaringen van geluk. Dat kunnen bezinningsdagen zijn, de viering van het vormsel, een pelgrimstocht, een zomerkamp, een verzoeningsgesprek, een ervaring als vrijwilliger, enz. Soms zijn het ook momenten van pijn en lijden: rouw en beproeving thuis, een persoonlijke crisis, een situatie die diepe vragen oproept over jezelf en het leven.
Sommigen onder jullie hebben al het geluk gehad te ontdekken dat God ons in en door al die ervaringen toespreekt en roept.

OOK ZIJ DIE ZOEKEN…
Om de synode van 2018 voor te bereiden, wil paus Franciscus de bisschoppen van de hele wereld raadplegen en advies vragen. Om hun bijdrage voor te bereiden, willen de Belgische bisschoppen zich richten, zowel tot de jongeren die zichzelf overtuigd gelovig noemen, als tot hen die zoekend zijn. Het zou heel waardevol voor ons zijn als jullie je mening en ervaringen met hen willen delen.
Willen jullie wat tijd besteden, alleen of in groep, over enkele vragen nadenken en jullie antwoorden en reacties bezorgen? De bisschoppen zouden ze graag ontvangen tegen 10 oktober, zodat ze er een synthese van kunnen maken, die ze dan aan paus Franciscus bezorgen.

HOE VERLOOPT HET CONCREET?
Je kan de vragen online beantwoorden op https://nl.surveymonkey.com/r/XWC9HG6 – De enquête richt zich tot jongeren van 16 tot 29 jaar.

We danken jullie alvast heel hartelijk. We willen ook graag, als jullie dat wensen, samen over de vragen met jullie in gesprek gaan. We verzekeren jullie van ons gebed voor jullie en wij vertrouwen onszelf toe aan jullie gebed.

namens de Belgische bisschoppen