DE BELGISCHE EUTHANASIEPRAKTIJK OP EEN HELLEND VLAK?

Op de open bezinningsavond van de ‘nieuwe parochie Geraardsbergen’ sprak Bert Vanderhaegen voor een talrijk en geboeid publiek over de euthanasiepraktijk in België sinds de legalisering ervan in 2002. Hij benaderde dit als ethicus en vanuit zijn praktijk als hoofdaalmoezenier in het UZ Gent.

‘Euthanasie’ is het actief levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene op diens verzoek. In de Belgische wet worden een aantal duidelijke voorwaarden voor euthanasie bepaald. Het verzoek van de betrokkene moet vrijwillig zijn, weloverwogen en herhaald. Er mag geen externe druk zijn. De patiënt moet zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden, wat uitsluitend door een arts beoordeeld kan worden. Het moet om aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden gaan dat niet gelenigd kan worden en het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening. Er is een advies van een tweede, soms zelfs van een derde arts vereist.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 maart 2017

Jan De Lil