Negende concert in de Anneessensreeks

ZONDAG 18 MAART OM 19 UUR: ORGEL EN TROMPET

De combinatie van trompet en orgel geeft aanleiding tot een samenspel van klanken dat bij menig muziekliefhebber tot de verbeelding spreekt. Vooral in een ruimte zoals de Sint-Bartholomeuskerk komt deze combinatie perfect tot zijn recht. Voor het negende concert hebben we Alain De Rudder te gast, eerste solo-trompettist bij de Filharmonie en Jan Vermeire, titularis-organist van de Onze- Lieve-Vrouw-Ter-Duinenkerk in Koksijde. Naast werk voor baroktrompet (Jeremiah Clarke, Jean- Philippe Rameau en Georg Friedrich Händel) staat moderne trompetmuziek geprogrammeerd van Henri Sauguet en Naji Hakim (°1955). Het programma wordt vervolledigd met solowerk voor orgel van Franck en Bélier.

Toegangskaarten: 12 euro
Leden Kunstkrak: 5 euro, aan de kassa op vertoon van lidkaart of in de Muziekacademie
Vrijetijdspas: 3 euro

Huwelijksvoorbereiding 2018


We zullen onze waarden en onze levensdoelen toetsen aan Jezus’ boodschap die centraal staat in elk christelijk engagement.
Omdat we die levensbelangrijke diepgang moeilijk alleen kunnen ontdekken, organiseert de Parochie in Geraardsbergen twee avonden huwelijksvoorbereiding.

Vanuit de Parochie in Geraardsbergen vragen we dat toekomstige trouwers deelnemen aan deze zoektocht. We maken tijd om elkaars ‘anders-zijn’ op het spoor te komen, en we zullen met elkaars steun de ander beter leren kennen.

EERSTE AVOND: ZATERDAG 24 FEBRUARI 2018
16.45 u. Samenkomst vooraan in de Sint-Bartholomeuskerk (Markt, Geraardsbergen) – onthaal en eerste kennismaking
17.00 u. Eucharistieviering
17.45 u. Wandeling naar ’t Groen Kruiske (Denderstraat 13-15) en start van de avond
einde omstreeks 21.30 u.

TWEEDE AVOND: ZATERDAG 10 MAART 2018
16.45 u. Samenkomst vooraan in de Sint-Bartholomeuskerk (Markt, Geraardsbergen) – onthaal en eerste kennismaking
17.00 u. Eucharistieviering
17.45 u. Wandeling naar ’t Groen Kruiske (Denderstraat 13-15) en start van de avond
einde omstreeks 21.30 u.

Wie wenst te huwen in 2018 meldt dit (tel. of e-mail) nu zo snel mogelijk aan het parochiaal secretariaat (gegevens onderaan);
ook als huwelijksdatum en parochiekerk nog niet definitief vastliggen.

Voor meer inlichtingen:
Parochiaal secretariaat
Markt 34, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 88 80
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

Open bezinningsavond

KWETSBAARHEID ALS KRACHT

Donderdag 22 februari 2018 in Ophasselt

Vooraf is er om 19.15 uur een gebedswake in de Sint-Pietersbandenkerk van Ophasselt.
Om 19.45 uur start de bezinningsavond door priester Eric Galle, priester-psychotherapeut, werkzaam als redacteur bij de Uitgeverij Halewijn in Parochiale zaal “De Garve” (Hasseltsestraat 13)

We zijn zo bang van kwetsbaarheid dat we het liefst doen alsof ze niet bestaat. Dit soort blindheid heeft nare gevolgen. Ons sterker voordoen dan we eigenlijk zijn, vervreemdt ons van onszelf en van anderen. Wie het aandurft kwetsbaarheid als beeld van God te zien, die ontdekt er een uitnodiging in om Hem te zoeken. Dat wij als mens God naast ons kunnen neerleggen, maakt meteen duidelijk hoe kwetsbaar God zelf is.

Erik Galle toont hoe kwetsbaarheid een kracht kan zijn.

Allen van harte welkom!

NIEUWE WERKWIJZE VOOR AANVRAAG VAN DOOPSEL, EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

De bisschoppen van ons land hebben een nieuw formulier uitgevaardigd voor de aanvraag van de zogenaamde ‘initiatiesacramenten’, namelijk doopsel, eerste communie en vormsel. Het wordt voor alle Belgische bisdommen van kracht op 1 januari 2018. Het formulier beslaat vier bladzijden. Het bevat, naast de persoonsgegevens van de aanvrager, een privacyverklaring die aansluit bij de wetgeving inzake de bescherming van de privélevenssfeer. Zo wordt gevraagd of de persoonsgegevens mogen opgenomen worden in een bestand, of de naam van de ontvanger van het sacrament mag vermeld worden in parochiale publicaties (bijvoorbeeld Kerk en Leven), of foto’s ervan mogen opgenomen worden in die publicaties of op de websites van de parochie. Het formulier moet in het parochiesecretariaat worden bewaard.

De vormselkandidaten voor 2018 hebben reeds in de loop van 2017 hun aanvraagformulier ingediend en hoeven geen nieuw formulier in te vullen. De kandidaten voor het doopsel en de eerste communie – in de meeste gevallen hun ouders – zullen vanaf 1 januari 2018 een dergelijk formulier moeten invullen. Het is te bekomen op het parochiaal secretariaat, Markt 34, 9500 Geraardsbergen of te downloaden vanaf de website.

Ook nieuw is dat voor dopelingen een zogenaamde Identiteitskaart van een christen wordt afgeleverd, waarin de gegevens van de doop worden genoteerd. Op deze kaart is bovendien ruimte voorzien om later ook de eerste communie, het vormsel en het huwelijk in te vullen.

Samen luisteren en zingen op Tweede Kerstdag

Op 26 december, tweede Kerstdag, nodigt “Kerk in Geraardsbergen” ons elk jaar uit om samen kerstliederen te zingen. Dit jaarlijks, zeer gesmaakt, samenzijn is ondertussen al een “klassieker” geworden.

Deze keer nodigt Onkerzele ons voor dit sfeervol samenzangmoment uit in de Sint-Martinuskerk.

De kerk zal die dag baden in een kerstsfeer met kerststal, bloemen en kaarsen, terwijl dirigent Geert Fostier, pianist Fernand Van Trimpont, trompettist Ewoud Van Lierde en organist Luc Ooghe weer het beste van zichzelf zullen geven. Ook K.S.A-Geraardsbergen, die zijn vaste stek heeft in Onkerzele, zal ons die dag enkele kerstliederen brengen.

Als je denkt niet over voldoende zangkwaliteiten te beschikken, nodigen we je toch uit om “erbij te zijn” en te luisteren naar de sfeervolle kerstmuziek en gezangen.
Nadien voorzien we nog een receptie.

De toegang is gratis, maar een vrije bijdrage voor “Welzijnsschakel Steksken” is altijd welkom!
Er is nog een repetitie in de Sint-Martinuskerk op donderdag 21 december om 19.00 u.

Iedereen welkom op kerstdinsdag 26 december om 16.00 u in de Sint-Martinuskerk van Onkerzele!

Kerstvieringen in onze parochies

ZONDAG 24 DECEMBER
Vooravond van Kerstmis – Kerstnacht

17.00 u. Geraardsbergen-Centrum
Euch. aan de vooravond van Kerstmis.

17.30 u. Grimminge
Euch. aan de vooravond van Kerstmis.

17.30 u. Onkerzele
Euch. aan de vooravond van Kerstmis.

00.00 u. Geraardsbergen-Centrum
Kerstnachtviering, feestelijk opgeluisterd met voorzang en samenzang.
Aansluitend biedt Chiro Sint-Bartel ons chocomelk en glühwein aan.

MAANDAG 25 DECEMBER
Kerstmis

09.30 u. Zandbergen
Kerstviering, opgeluisterd door het Soetekoor.

09.30 u. Zarlardinge
Kerstviering.

09.30 u. Ophasselt
Kerstviering, opgeluisterd door het zangkoor Ophasselt-Smeerebbe-Vloerzegem.

11.00 u. Geraardsbergen-Centrum
Kerstviering, opgeluisterd door het St.-Bartholomeuskoor.

11.00 u. Viane
Kerstviering.

17.00 u. Nederboelare
Kerstviering.

Ouders bidden met hun tieners

In voorbereiding op het vormsel gaan de kandidaat-vormelingen samen met hun ouders in gesprek en denken ze na over de aangeboden thema’s. Vaak boeiende ervaringen! Daarnaast is het ook mooi dat ouders en tieners samen tot gebed komen. Een uitstekende gelegenheid daartoe is de advent, het toeleven naar Kerstmis. In de samenkomst op woensdag 13 december eerstkomende te 19.30 uur in de Sint-Macariuskerk (Reep, Nederboelare) zullen wij biddend uitkijken naar Kerstmis.

In de voorbije jaren waren we daar telkens met een volle kerk, kandidaat-vormelingen en ouders. Reken maar: met een kleine 180 vormelingen en daarbij nog mama en/of papa. Een leuke mengeling van twee generaties jong volk.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 december 2017

WARMSTE WEEK ACTIE – JOKRI VOOR JONGEREN

Op zondag 19 november 2017 organiseert Jokri Geraardsbergen haar jaarlijkse Warmste Week-actie in het kader van “Jokri voor Jongeren” en het ondertussen alom gekende initiatief van Studio Brussel.

Dit jaar werd de vzw TEJO gekozen als goed doel i.s.m. IJD Gent, onze overkoepelende organisatie.
TEJO wil ervoor zorgen dat alle jongeren die therapeutische hulp nodig hebben, deze tijdig en gratis kunnen krijgen. Door het terugschroeven van subsidies en het wegvallen van de “Rode Neuzenactie” van VTM, waar zij voor een groot deel van afhankelijk zijn, kunnen ze wel wat extra steun gebruiken.
Dus wil elke Jokri-groep van ons bisdom trachten een actie op poten te zetten met als doel één groot bedrag in te zamelen in naam van de Jokri-jongeren van Oost-Vlaanderen.
Op deze manier proberen we jongeren warm te maken om zich in te zetten voor anderen die het moeilijk hebben. En hoe kan dat beter en toegankelijker dan dit naar andere jongeren toe te doen.

Wij zullen alvast ons steentje bijdragen met een chocomelkactie om 12.00 u. in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt van Geraardsbergen-Centrum, dit na de eucharistieviering van 11.00 u. met de kandidaat-vormelingen van 2018.

De chocomelk zal alvast goed opgewarmd zijn en daarnaast zullen we er heerlijke zelfgemaakte gebakjes bij verkopen.

Bent u ook al WARMgedraaid voor de Warmste Week? Van harte welkom en laat de barmHARTigheid opnieuw oplaaien in het Geraardsbergse zoals vorig jaar. Wij zullen alvast paraat zijn, beloofd! Hopelijk tot dan!

Neem jij deel aan het parochiaal beraad?

Jij, geëngageerd of actief in school, vereniging, …

Als gelovige gemeenschap willen wij graag vernemen
hoe jij over de Kerk in Geraardsbergen denkt,
wat jou ter harte gaat,
wat jouw verwachtingen zijn,
wat Kerk voor jou kan betekenen.

Voel jij je aangesproken?
Dan ben je van harte welkom op de eerste ontmoeting, op het eerste parochiaal beraad dat plaats vindt op donderdag 16 november om 19.15 uur in de parochiezaal van Grimminge.

Als u graag komt vernemen we dit graag via een mailtje naar ons parochiaal secretariaat of telefonisch:
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be of tel. 054 43 88 80