Een buitengewoon genezingsverhaal

De genezing van een lamme (Lc 5, 17-26) is een evangelie vol ongewone dingen.
Er wordt een lamme met bed en al boven op het dak gehesen en naar beneden gelaten. Onze aandacht gaat naar iets dat ons nog meer verwondert: “Toen Jezus het geloof van de dragers zag, zei Hij tot de lamme: ‘Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Dat is buiten het gewone. Jezus geneest en helpt gewoonlijk hen die geloven. Hij die hier door Jezus geholpen wordt, doet zo te zien niets anders dan zich te laten dragen door hen die geloven.

NIET FYSISCH MAAR GEESTELIJK VERLAMD
Er zijn soms ogenblikken in het leven dat je niets anders meer kunt dan je te laten dragen. Je kan echt verlamd zijn door tegenslag, ontmoediging, of geruïneerd zelfvertrouwen. Dan ben je zo futloos, dat je het leven zinloos vindt. Gelukkig ben je, als je dan iemand hebt die je kan steunen of dragen. Je kunt echter zo plat zijn, zo afgebrand, zo verlamd, dat je spijts die steun toch niet meer gelooft in je toekomst, toch niet meer gelooft in jezelf of in je mogelijkheden. Desondanks raak je er weer bovenop als de persoon die je draagt blijft geloven in jou en in je kansen op een gelukkig leven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 februari 2019


Ann

Lied van Gods aanwezigheid

In onze kerken zingen wij regelmatig ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ (Zingt Jubilate, nr. 540). Het is een intieme tekst, een meditatie rond de nabijheid van God en zelfs de verwantschap tussen God en mens. Een mooi lied, zeer geschikt als openingslied in de liturgie. De moeite waard om er eens rustig bij stil te staan.

NIEUWE TEKST OP EEN OUDE MELODIE
De officiële titel van dit lied luidt ‘Lied van Gods aanwezigheid’. De Nederlandse dichter Huub Oosterhuis schreef deze tekst omstreeks 1968, in zijn beste periode, waarin hij op zoek was naar een moderne religieuze taal. Het is het eerste uit een reeks van zeven gedichten, die onder de spreuk ‘Maar ik ben altijd kleiner dan mijn lied’, opgenomen zijn in zijn prachtige meditatiebundel ‘In het voorbijgaan’. Oosterhuis heeft zijn gedicht geschreven bij een oud-Nederlands volkslied, ‘Slaat op den trommele van dirredondeine!’, opgenomen in een geuzenliedboek uit 1581. Op zijn beurt dat dit lied terug een oudere melodie, ‘Bedroefde herteken’. In oude liedboeken werd trouwens vaak geen melodie opgenomen: bij de tekst verwees men enkel naar een bestaande melodie.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 februari 2019

Welkom in de kerk

Sacramenten verschuiven al eens van plaats in een mensenleven. Terwijl het vroeger de traditie was het doopsel te laten toedienen aan baby’s gebeurt het nu meer en meer naar aanleiding van de eerste communie. Ook volwassenen laten zich dopen.

Symbolen, gebaren en rituelen
Tijdens toediening van sacramenten nemen symbolen, gebaren en rituelen een belangrijke plaats is.
Bij het doopsel zijn de belangrijkste symbolen de paaskaars en het doopwater. Maar als je aan kinderen vraagt wat dopen wil zeggen, krijg je als antwoord: water over je hoofd gieten. Water is een belangrijk symbool in de Bijbel. Water aan een vreemde geven betekende: ‘je bent welkom’. Water betekent ‘nieuw leven’, je zuiveren, je naar God keren, leven zoals God het wil.
In kindertaal kan je zeggen: door het doopsel kies je om vriend te worden van Jezus, van God en de Heilige Geest.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 januari 2019

KAKTUS-koor Schendelbeke 50 jaar… en dat mag gevierd worden

Op 9 februari eerstkomend zal het, dag op dag, precies 50 jaar geleden zijn dat het Kaktus-Koor (gegroeid uit het KAJ-VKAJ-Jeugdkoor) uit Schendelbeke zijn eerste eucharistieviering opluisterde.
Dat wil men niet ongemerkt laten voorbijgaan. Daarom willen leden en vroegere koorleden, muzikaal ondersteund door de H&S-Music Band, die allereerste ritmische mis opnieuw tot leven zingen tijdens de jubileum-misviering op 9 februari om 17.30 uur in de St-Amanduskerk van Schendelbeke. Iedereen is er van harte welkom.

Het Kaktus-koor ontstond ergens in 1968. Enerzijds vonden in die periode in Schendelbeke onder impuls van E.H. Albert Dewulf, die niet doof was voor de vernieuwing in de kerkliturgie, regelmatig jeugdmissen plaats. Anderzijds droomde Michel De Mulder, de jonge dirigent van het parochiaal St-Ceciliakoor, maar ook volwassen begeleider van de (pas heropgestarte) KAJ- en VKAJ-afdelingen, er van de jeugd warm te maken om in koor te zingen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 januari 2019

Samenzang kerstliederen zingen op tweede Kerst

Zingen brengt vreugde. Samen zingen brengt mensen samen. Kerstliederen zingen verbindt ons allen met Christus die voor ons geboren is.

Op woensdag 26 december 2018 kwamen in de Sint-Macariuskerk van Nederboelare ruim 200 mensen uit alle hoeken van Geraardsbergen en daarbuiten samen om een mooie traditie voort te zetten: in de kerstdagen samen kerstliederen zingen. Je kon horen en zien dat de aanwezigen daar actief aan mee deden, in een gevarieerd gebeuren. De samenzang stond onder de geestdriftige leiding van Geert Fostier, met muzikale begeleiding door Fernand Van Trimpont aan het pianoklavier, Luc Ooghe aan het orgel en Ewoud Van Lierde als koperblazer. Als gastkoor bracht een ruime delegatie van Chiro Sint-Bartel drie kerstliederen. Anneleen, Ellen, pater Félix, diaken Albert en Christophe vormden een instrumenteel ensemble dat drie stemmige muziekwerken bracht. De coördinatie van het hele gebeuren lag in handen van diaken Albert Gossye.

Bij de deelnemers schiep dit alles een warme sfeer. Men zong ruim twintig liederen, vooral in verband met de geboorte van Christus. Ze klonken in vijf verschillende talen en voor het derde jaar op rij werden ook enkele liederen in het Giesbaargs gezongen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 januari 2019

De vierde koning

Volgens een oude legende was er nog een vierde koning, naast de andere drie bekende koningen uit het kerstverhaal, Gaspar, Melchior en Balthazar. Hij heet Artaban.

In de tijd dat koning Herodes in Jeruzalem regeerde, leefde in Perzië een zekere Artaban, een geleerde. Hij kende de geneeskracht van planten en hij bestudeerde de sterrenhemel. In oude boeken had hij gelezen dat in het Joodse land een koning geboren zou worden, die licht en vrede zou brengen over de aarde. Als teken van zijn geboorte zou een grote nieuwe ster aan de hemel verschijnen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 januari 2019

Zalig en Gelukkig 2019

VAN HARTE EEN ZALIG EN GELUKKIG 2019, MET GEZONDHEID EN GELUK, VRIENDSCHAP EN LIEFDE, KRACHT EN INSPIRATIE!

Wij hebben de goede gewoonte om elkaar rond Nieuwjaar te omringen met wensen vol welwillendheid. Ik sluit mij daar graag bij aan, ook in naam van allen die in onze plaatselijke christelijke gemeenschappen mee verantwoordelijkheid dragen. Wij wensen u een jaar vol voorspoed, een goede gezondheid naar lichaam en geest als voorwaarde voor al de rest, en geluk voor uzelf en uw dierbaren. Wij wensen u een jaar waarover Gods milde zegen mag liggen; met licht en hoop. En wij danken u van harte voor al wat u in 2018 hebt gedaan om er een goed jaar van te maken. Dag na dag zijn daartoe stapjes – of soms grote stappen – gezet. In 2019 mogen we daar allen verder aan bouwen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 december 2018


Pastoor Frans

Vreugde om Kerstmis

De geboorte van een kind wekt diepe vreugde op bij een moeder en een vader. Want het is een uiting van liefde, van samen een toekomst willen uitbouwen, van zichzelf in een kind laten voortleven. Met een kind willen man en vrouw zin en betekenis geven aan hun samenzijn. Dat gebeurt best in een wereld van vrede, van eerlijke kansen en mogelijkheden. Maar dikwijls is dit niet zo. Vandaag zijn er wereldwijd miljoenen mensen op de vlucht voor moordende fanatici, voor uitbuiting, voor geweld. Of leven ze in armoede, worden ze geconfronteerd met ziekte, spanningen… Dan gaan ze op zoek naar vrede, naar eerlijke kansen, naar mogelijkheden tot een volwaardig leven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 december

Pastoor Frans

Welzijnszorg steunt plaatselijke werking bij ons

SPEELBOS BIJ PEPERKOEKENHUIS

Welzijnszorg wil jonge, (ver)nieuwe(nde) initiatieven van armoedebestrijding stimuleren door hen te ondersteunen met een kleine starttoelage. Dit gebeurt ook in Geraardsbergen.

Welzijnsschakel Steksken vroeg vorig jaar een subsidie aan om de kinderwerking bij Peperkoekenhuis (op het einde van de Boelarestraat) uit te werken. Dit houdt in: de inrichting van een vertelruimte in huis voor kinderen en een stukje speelnatuur achter het huis, speelbos. We kregen bezoek van mensen van Welzijnszorg. Ze kwamen kijken of ons project interessant was om te ondersteunen. Al snel werd ons project opgenomen, zelfs toegejuicht en dus gesubsidieerd. Zo weten mensen die geld geven voor Welzijnszorg waar hun geld (onder andere) naartoe gaat, soms is het echt voor een plaatselijke werking in eigen stad of gemeente.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 december 2018

Ann Van Nieuwenhove