Jongeren in de liturgie


Kleine kinderen staan vaak heel open en ontvankelijk voor wat wordt aangeboden in de liturgie. Eens ze wat ouder worden verlangen jongeren iets meer.

Meestappen in de intredeprocessie of offerandeprocessie, samen het Onze Vader bidden rond het altaar en bij de vredewens eens kunnen rondlopen is vaak genoeg voor de kleinsten. Heel wat kinderen vinden het ook fijn als misdienaar te kunnen meewerken. Eens ze wat ouder worden verlangen jongeren om nog meer actief betrokken te worden in de eucharistie. Sommigen lezen al graag een tekst voor, anderen willen meezingen in het koor, ook liefst een lied dat jongeren aanspreekt. Een eigen inbreng in de zondagsviering zal hen dan ook aanmoedigen te blijven komen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 september 2018

Ann Van Nieuwenhove

Een nieuw pastoraal jaar: nieuwe krachten nodig


Met goede moed staan we aan de start van een nieuw pastoraal werkjaar. Met velen willen we verder blijven werken aan de uitbouw van onze christelijke gemeenschap. We doen dit op verschillende domeinen: mensen bij elkaar brengen voor gewoon menselijke ontmoeting, of voor gebed, liturgie en vieringen, voor vorming en catechese van vormelingen en volwassenen, dienstbare aanwezigheid bij zieken en bejaarden, zorg voor (kans)armen, migranten en vluchtelingen, inzet in de kerkfabrieken en bij de materiële en financiële aspecten van de pastoraal… Er is veel te doen. Bestaande activiteiten willen we in stand houden waar dat kan en er soms wat nieuwe elan aan geven. En ondertussen willen we nieuwe dingen in gang zetten en proberen. Heb je hierover suggesties, laat je stem horen.

Het spreekt vanzelf dat voor dit alles de medewerking van veel mensen nodig is.
Gelukkig kunnen wij voor die verschillende domeinen een beroep doen op heel wat inzet van vrijwilligers, soms met tientallen jaren dienst. We zijn hen daar zeer dankbaar voor. Maar op verschillende vlakken is er nood aan nieuwe, bijkomende krachten, graag voldoende jong.

Mag ik zo vrij zijn – zonder naar volledigheid te streven – enkele domeinen op te sommen?
We zoeken nieuwe leden voor de parochieploeg en de lokale werkploegen, bestuursleden voor de verenigingen en de vzw’s. Onze parochiekoren zouden blij zijn met een aantal nieuwe, krachtige stemmen, zowel voor de weekendvieringen als voor de uitvaarten; iedereen heeft toch graag dat de kwaliteit van de zang bewaard of versterkt wordt. Heb je een goede pen of neem je graag interviews af van boeiende actieve mensen uit onze parochiegemeenschap, we zullen je graag engageren om op tijd en stond iets te schrijven voor onze lokale bladzijden van Kerk en Leven. Heb je interesse om namens de parochie zieken te bezoeken of de communie te dragen?

Misschien heb je wat tijd beschikbaar? Meld je gerust aan. Je bent zeer welkom met je eigen talenten. Samen willen we trachten de toekomst van onze christelijke gemeenschap veilig te stellen.
Al bij voorbaat bedankt!

Pastoor Frans

Op pelgrimstocht naar Santiago

OP ZOEK NAAR SINT JACOB

In Galicïe, het Keltenland ten noorden van Portugal, ligt niet ver van de Atlantische kust de oude pelgrimstad Santiago de Compostela. Van oudsher wordt hier door de christenen de apostel Jacobus de Meerdere (Sant Iago) vereerd. Reeds in de negende eeuw trokken pelgrims, ook uit onze streken, naar het vermeende graf van Sint Jacob. Sindsdien nam gedurende de middeleeuwen de stroom pelgrims steeds toe.

Waarom op weg?
In de middeleeuwen trok de pelgrim op de eerste plaats uit devotie voor Sint Jacob. Voor de pelgrim uit onze dagen zullen andere motieven gelden dan voor de middeleeuwer. De een heeft behoefte om er eens een tijdje helemaal uit te zijn, ver van werk, studie, hobby’s en gezin. Een tijdje ongebonden zijn, zonder verplichtingen tegenover een ander. Daarnaast is er de romantiek van de historie, te weten dat je letterlijk in het voetspoor gaat van al die miljoenen voorgangers. Misschien speelt ook de uitdaging een rol. Wie loopt of fietst er nu duizenden kilometers bepakt en bezakt, zonder daarvoor zwaar getraind te hebben? Waarschijnlijk heeft een mens behoefte aan uitdagingen. Veel pelgrims willen nadenken onderweg, nadenken over zichzelf in relatie tot anderen. Of men wil proberen zich in te beelden, wat al die miljoenen pelgrims heeft bewogen om op zoek te gaan naar het vermeende graf van een leerling van iemand die de zoon van God wordt genoemd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 augustus 2018

Wie ons reisverslag wil nalezen kan dit op www.annengeertfietsen.be

Ann

Gelukkig Nieuw-Schooljaar!


Ik betrap mezelf, als godsdienstleraar, erop elk nieuw schooljaar als een Nieuwjaar te zien.
We beginnen met de collega’s en met de leerlingen aan een nieuw schooljaar boordevol verwachtingen, uitdagingen en kansen.

Zoals bij het begin van een nieuw “burgerlijk” jaar passen ook wensen bij een nieuw “school”-jaar:
Mocht het nieuwe schooljaar 2018-2019 voor alle kinderen en leerlingen een gelukkig en leerrijk jaar worden. Het zou fijn zijn mocht de school een beetje een tweede thuis zijn, waar de jongere groeit als mens, waar je ervaart dat je welkom bent met je sterke kanten maar ook met je minder sterke zijde. Dat geeft je energie om, wanneer het al eens minder goed gaat, door te bijten. Zich gedragen weten door het schoolteam en je medeleerlingen is zalig.
Daarom van harte een Zalig en Gelukkig Nieuw Schooljaar voor alle jongeren en leerkrachten toegewenst !

Didier Van Maldergem
Coördinator Lokale Kerkgemeenschap Sint-Bartholomeus

Processie van Plaisance

(c) Johan Delcour


Op zondag 26 augustus trekt de Processie van Plaisance door de stad, met het reliekschrijn van onze patroonheilige, Sint-Bartholomeus. Wij vonden de dragers van het schrijn bereid om eens te vertellen wat dit voor hen betekent.

De Processie van Plaisance is voor heel wat inwoners van Geraardsbergen een hoogdag. En dit niet in het minst voor de dragers van het reliekschrijn van Sint-Bartholomeus. Waar de Processie van Plaisance een verbintenis is tussen het sacrale (het religieuze) en het profane (het wereldlijke) is dit ook zo voor de manier waarop de dragers van het schrijn de dag van de processie beleven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 augustus 2018

Christoffel, patroon van de reizigers


In heel wat wagens, aan sleutelhangers, soms ook op fietsen, is een afbeelding van de heilige Christoffel te vinden. Hij wordt beschouwd als de patroon van de reizigers. Zijn naamdag valt op 24 juli, maar omdat over zijn leven weinig historische gegevens beschikbaar zijn, is hij in 1969 van de officiële, wereldwijde heiligenkalender verwijderd. Hij mag nog wel door individuele gelovigen en als plaatselijke heilige worden vereerd.

Er valt weinig tot niets te zeggen over de historische Christoffel. Maar er worden verschillende legenden over hem verteld. Legenden zijn verhalen die niet altijd een historische basis hebben, maar die bewondering oproepen voor een of andere figuur, soms ook tot navolging ervan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 augustus 2018

Vakantie


Je kunt heel verschillend je vakantie beleven. Zoals je op allerlei manieren een berg kunt opgaan. Je kunt in een kabellift stappen. Tegen betaling en zonder veel inspanning word je naar boven gebracht. Het laat je toe te genieten van een panoramisch zicht op de ganse omgeving. Maar het gaat misschien wat te snel. Je kunt ook te voet recht naar boven klimmen, zo steil en recht mogelijk, zonder omzien. Je komt hijgend aan. Misschien ben je uitgeput en te moe om nog van het landschap te genieten, of hopelijk lukt dat toch wel. De derde manier is: trage paden kiezen, af en toe gaan zitten, luisteren naar de wind en kijken naar de wolken, aan de bloemen ruiken, verrukt over de wonderen van de natuur. Het maakt je rustig, relaxed. En het maakt je dankbaar voor al het mooie dat je te beurt valt. Doorgaans blijft een trage vakantie langer en steviger in de herinnering bewaard.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 juli 2018

Aan allen een deugddoende vakantie toegewenst!

Vakantie


De schoolpoorten gaan weer voor twee maanden dicht. Fabrieken en bedrijven draaien op halve kracht, vaak tot grote ergernis van wie nog wat info wil en steeds het bericht te horen krijgt: “sorry, mijn collega is met verlof”. Vrachtwagens en bestelauto’s maken op onze wegen stilaan plaats voor mobilhomes en caravans, die maar één doel voor ogen hebben: hop naar de zon! Kleurrijke treinen rijden van noord naar zuid, met dezelfde bedoeling: hop, naar het zonnige zuiden!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 juni 2018

Geniet van een fijne vakantie. Geniet van de periode waarin we heel even onszelf kunnen en mogen zijn. Waarin niets moet, maar veel kan. Een fijne vakantie gewenst!

Jan De Lil

Heiligheid voor iedereen


Op 19 maart publiceerde paus Franciscus het document Gaudete et Exsultate waarin hij alle christenen opriep tot heiligheid. In onderstaande tekst geven we vijf hoofdgedachten: heiligheid voor wie, waarom, wat is het, hoe bereik ik dit en wanneer?

Voor wie? Tot ieder van ons richt Christus zijn oproep tot heiligheid. Ieder doet dit volgens zijn eigen weg. Zo was het ook in de voorbije eeuwen. Er is een spiritualiteit voor mannen en vrouwen, voor martelaars en kerkleiders, voor catechisten en priesters, een spiritualiteit van de arbeid, van de zending en van de ecologie… Die heiligheid beleef je in gemeenschap. Je streeft ze na via concrete daden, bijvoorbeeld door in te gaan tegen de bekoring om over een ander kwaad te spreken. Heiligheid is een weg van bekering. Je ziet je leven best als een zending. Daarom moet je vaak de aanwezigheid van de Heer zoeken, op een unieke, persoonlijke manier afsterven aan jezelf en herrijzen met Christus. Je moet niet bang zijn om hoog te mikken, namelijk je te laten beminnen en bevrijden door God.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juni 2018