“Adem-Tocht” kring Groot-Geraardsbergen


Hier in Groot Geraardsbergen bestaat sinds 2006, een christelijke (geloofs)-vormingsbeweging, gericht naar alle gelovige 60-plussers, mensen die met pensioen zijn en zich verder willen laten inspireren in het christelijk geloof. Deze beweging luistert naar de klinkende naam: “Adem-Tocht” en komt elke maand op de vierde maandag samen in de vroegere pastorie van Goeferdinge en dit van 14 tot 16 uur met een kleine onderbreking voor een koffiepauze.

Adem-Tocht speelt in op de behoefte aan spiritualiteitsbeleving voor senioren. Het geeft aan zijn leden de kans om, eens met rustpensioen, ‘op adem’ te komen, het wat rustiger aan te doen en in groepsverband wat na te denken en met elkaar in gesprek te gaan over hun (christelijk) geloof. Verder wil men met God via deze bijeenkomsten samen ‘op tocht’ gaan, op de wegen van ons geloof. Onze kringbijeenkomsten vormen een dynamisch gebeuren van mensen ‘onderweg’ voortgestuwd en gedreven door de Geest. Zo willen wij meer mede-mens worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 september 2018

Gustaaf De Pelseneer, kringverantwoordelijke
Diaken Maurice Temmerman, begeleider

Nieuwe werkwijze voor aanvraag doopsel, eerste communie en vormsel

De bisschoppen van ons land hebben een nieuw formulier uitgevaardigd voor de aanvraag van de zogenaamde ‘initiatiesacramenten’, namelijk doopsel, eerste communie en vormsel. Het wordt voor alle Belgische bisdommen van kracht op 1 januari 2018. Het formulier beslaat vier bladzijden. Het bevat, naast de persoonsgegevens van de aanvrager, een privacyverklaring die aansluit bij de wetgeving inzake de bescherming van de privélevenssfeer. Zo wordt gevraagd of de persoonsgegevens mogen opgenomen worden in een bestand, of de naam van de ontvanger van het sacrament mag vermeld worden in parochiale publicaties (bijvoorbeeld Kerk en Leven), of foto’s ervan mogen opgenomen worden in die publicaties of op de websites van de parochie. Het formulier moet in het parochiesecretariaat worden bewaard.

De vormselkandidaten voor 2018 hebben reeds in de loop van 2017 hun aanvraagformulier ingediend en hoeven geen nieuw formulier in te vullen. De kandidaten voor het doopsel en de eerste communie – in de meeste gevallen hun ouders – zullen vanaf 1 januari 2018 een dergelijk formulier moeten invullen. Het is te bekomen op het parochiaal secretariaat, Markt 34, 9500 Geraardsbergen of te downloaden vanaf de website.

Ook nieuw is dat voor dopelingen een zogenaamde Identiteitskaart van een christen wordt afgeleverd, waarin de gegevens van de doop worden genoteerd. Op deze kaart is bovendien ruimte voorzien om later ook de eerste communie, het vormsel en het huwelijk in te vullen.

Naklank orgelconcert Foccroulle

Met meer dan 250 aanwezigen was het orgelconcert van 1 oktober in de Sint-Bartholomeuskerk een voltreffer. Het was vooral een feest voor het oor. Ademloos konden we genieten van het virtuoos orgelspel van Bernard Foccroulle. En met enig chauvinisme mogen we bevestigen wat een kenner onder de aanwezigen over ons Anneessensorgel zei: “Dit is tenminste een orgel waarop het grote werk tot zijn recht komt”.
In zijn indringende begeleidende tekst voor het concert leerde organist Luc Ooghe hoe alle muzikale wegen naar Bach leiden. Bach schreef orgelmuziek die slechts door hemzelf en zijn beste leerlingen gespeeld kon worden. Menig orgelstudent heeft ervaren dat een werk van Bach ‘in de vingers krijgen’ geen sinecure is. Het vraagt naast veel technisch meesterschap ook een grote muzikaliteit. Bernard Focroulle belichaamde deze beide aspecten ten volle.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 oktober 2017

Pastoor Hubert Stautemas overleden op 16 juli 2017

E.H. Hubert Stautemas, in 1924 geboren in Zottegem, werd 67 jaar geleden priester gewijd. Hij heeft heel zijn priesterloopbaan doorgebracht in Geraardsbergen. Hij was nog diaken toen hij werd aangesteld tot subregent in het Sint-Catharinacollege. Met zijn grote gestalte en sterke handen kon hij heel veel werk verzetten en straalde hij gezag uit. Belhamels in het internaat en de studie moesten niet te veel gekheid uithalen. Maar hij verbond gestrengheid met goedhartigheid. In 1961 werd hij godsdienstleraar in het Technisch Instituut Sint-Jozef, waarna hij in 1970 pastoor werd in Goeferdinge. In 1991 kreeg hij er Zarlardinge bij.

Dertig jaar lang heeft hij zijn stempel gedrukt op het religieuze leven van zijn parochies, met een hart voor de mensen. Hij wilde hen zeer nabij zijn. Het beeld van de pastoor per fiets zal in het geheugen van velen blijven hangen. Met krachtige pedaalstoten doorkruiste hij zijn parochies en de ruimere omgeving, altijd op weg naar iemand, om door zijn nabijheid te delen in de vreugden en in de lasten van het leven, en om woorden van inspiratie en bemoediging te spreken. Naast de aanwezigheid bij mensen was er zijn bekommernis voor materiële dingen: de kerkgebouwen, waarvoor hij samenwerkte met de kerkraad, en de parochiezaal van Goeferdinge, waarbij hij gesteund werd door een actief comité en een schare van medewerkers. De ‘maart-eetmalen’ waren een begrip in de streek.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 augustus 2017

Pastoor Frans

Pater Cyriel, Jozefiet, overleden op 3 augustus 2017

Voor de derde maal in twee maanden tijd is de gemeenschap van de Jozefieten in Geraardsbergen getroffen door het overlijden van een pater.

Op 3 augustus is pater Cyriel, René Aertbeliën, zachtjes heengegaan in het WZC Denderoord te Geraardsbergen. Hij was er helemaal op voorbereid om in volle vrede terug te keren naar zijn Schepper.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 augustus 2017

Jeugd op kamp

In de voorbije weken zijn onze jeugdbewegingen op kamp geweest. Hoogtepunten als afsluiting van een werkjaar, aanloop naar een nieuw jeugdbewegingsjaar. De leiding van onze KSA en onze Chirogroepen verdienen al onze dank en waardering. Want een kamp voorbereiden en ter plaatse alles in goede banen laten lopen… het is geen kleinigheid. En dat is ook waar voor elke activiteit gedurende het gewone werkjaar. We wensen leiding en leden veel enthousiasme!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 augustus 2017