Franciscus van Assisi zingt zijn lied

Op 4 oktober vieren we het feest van de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226). Bij die gelegenheid staan we stil bij zijn ‘Zonnelied’, vooral bekend als het kerklied ‘Almachtige, verheven Heer’. Deze bezinning kan ons helpen om bij het zingen door te dringen tot de volle betekenis van dit lied.

Men kan het Zonnelied zingen en lezen als een lofzang gericht tot de Allerhoogste. God lof brengen om heel zijn schepping: de zon, de maan en de sterren, de wind en het water, het vuur en de aarde. Er steekt een kosmische dimensie in dit lied. Franciscus voelt zich één met heel de schepping.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 oktober 2018

Pastoor Frans

Een niet gehoorde boodschap

Begin augustus werd in een kort berichtje bij het nieuws in de VRT gemeld dat op 3 augustus 2018 wij met zijn allen ons jaarkrediet bij moeder aarde hadden opgebruikt. Nu leven we rustig verder op het krediet van de toekomstige generaties. Ongelofelijk hoe weinig weerklank een alarmerend bericht zoals dit heeft gekregen.

OP EEN EILAND
Neem nu dat je op een eiland zou leven waar geen voedsel aanwezig is, maar een maandelijkse verbinding voedselpakketten aanbrengt voor zijn bewoners. Voor iedere bewoner 1 pakket voor de komende week en 1 pakket per week voor de daaropvolgende weken. Sommige bewoners vinden dat rantsoen toch maar weinig. Daarom besluiten ze de voorraad van de jongsten aan te spreken. Na 2 weken is alles op. Maar de nieuwe bevoorrading komt pas de volgende maand! Groot gehuil en misbaar, maar op is op! –
Wel zo doen wij precies met essentiële grondstoffen. Wat aan de toekomstige generaties toebehoort verbruiken wij nu al en daarvan zijn de zwaksten de meest kwetsbare slachtoffers. In de natuur zijn de voorraden, ook wat we voor de toekomst moeten bewaren, vandaag al beschikbaar. Maar men trekt men zich niet veel aan van de boodschap, dat die voorraden niet ons toebehoren, maar toekomen aan de volgende generaties.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 september 2018

Voor Ecokerk, Wilfried Van Hove

Jongeren in de liturgie


Kleine kinderen staan vaak heel open en ontvankelijk voor wat wordt aangeboden in de liturgie. Eens ze wat ouder worden verlangen jongeren iets meer.

Meestappen in de intredeprocessie of offerandeprocessie, samen het Onze Vader bidden rond het altaar en bij de vredewens eens kunnen rondlopen is vaak genoeg voor de kleinsten. Heel wat kinderen vinden het ook fijn als misdienaar te kunnen meewerken. Eens ze wat ouder worden verlangen jongeren om nog meer actief betrokken te worden in de eucharistie. Sommigen lezen al graag een tekst voor, anderen willen meezingen in het koor, ook liefst een lied dat jongeren aanspreekt. Een eigen inbreng in de zondagsviering zal hen dan ook aanmoedigen te blijven komen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 september 2018

Ann Van Nieuwenhove

“Adem-Tocht” kring Groot-Geraardsbergen


Hier in Groot Geraardsbergen bestaat sinds 2006, een christelijke (geloofs)-vormingsbeweging, gericht naar alle gelovige 60-plussers, mensen die met pensioen zijn en zich verder willen laten inspireren in het christelijk geloof. Deze beweging luistert naar de klinkende naam: “Adem-Tocht” en komt elke maand op de vierde maandag samen in de vroegere pastorie van Goeferdinge en dit van 14 tot 16 uur met een kleine onderbreking voor een koffiepauze.

Adem-Tocht speelt in op de behoefte aan spiritualiteitsbeleving voor senioren. Het geeft aan zijn leden de kans om, eens met rustpensioen, ‘op adem’ te komen, het wat rustiger aan te doen en in groepsverband wat na te denken en met elkaar in gesprek te gaan over hun (christelijk) geloof. Verder wil men met God via deze bijeenkomsten samen ‘op tocht’ gaan, op de wegen van ons geloof. Onze kringbijeenkomsten vormen een dynamisch gebeuren van mensen ‘onderweg’ voortgestuwd en gedreven door de Geest. Zo willen wij meer mede-mens worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 september 2018

Gustaaf De Pelseneer, kringverantwoordelijke
Diaken Maurice Temmerman, begeleider

Jongeren kalender


SEPTEMBER

Zondag 9 september:
10.00 u. Liedjes oefenen (Bovenzaal, Markt 34)
Zondag 16 september:
11.00 u. Jongerenviering, Sint-Bartholomeuskerk
Zondag 30 september:
Mediazondag
11.00 u. Jongeren nevendienst, Sint-Bartholomeuskerk

OKTOBER
Zondag 21 oktober:
Missiezondag
10.00 u. Crea en zingen (Bovenzaal, Markt 34)

DECEMBER
Zondag 2 december:
Zondagse ontmoetingen – Kerkelijk nieuwjaar
10.00 u. Workshops
11.00 u. Jongeren nevendienst, Sint-Bartholomeuskerk

JANUARI 2019
Zondag 6 januari:
Driekoningen
11.00 u. Kinderen mogen verkleed naar de viering komen, Sint-Bartholomeuskerk

Processie van Plaisance

(c) Johan Delcour


Op zondag 26 augustus trekt de Processie van Plaisance door de stad, met het reliekschrijn van onze patroonheilige, Sint-Bartholomeus. Wij vonden de dragers van het schrijn bereid om eens te vertellen wat dit voor hen betekent.

De Processie van Plaisance is voor heel wat inwoners van Geraardsbergen een hoogdag. En dit niet in het minst voor de dragers van het reliekschrijn van Sint-Bartholomeus. Waar de Processie van Plaisance een verbintenis is tussen het sacrale (het religieuze) en het profane (het wereldlijke) is dit ook zo voor de manier waarop de dragers van het schrijn de dag van de processie beleven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 augustus 2018

Christoffel, patroon van de reizigers


In heel wat wagens, aan sleutelhangers, soms ook op fietsen, is een afbeelding van de heilige Christoffel te vinden. Hij wordt beschouwd als de patroon van de reizigers. Zijn naamdag valt op 24 juli, maar omdat over zijn leven weinig historische gegevens beschikbaar zijn, is hij in 1969 van de officiële, wereldwijde heiligenkalender verwijderd. Hij mag nog wel door individuele gelovigen en als plaatselijke heilige worden vereerd.

Er valt weinig tot niets te zeggen over de historische Christoffel. Maar er worden verschillende legenden over hem verteld. Legenden zijn verhalen die niet altijd een historische basis hebben, maar die bewondering oproepen voor een of andere figuur, soms ook tot navolging ervan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 augustus 2018

Vakantie


Je kunt heel verschillend je vakantie beleven. Zoals je op allerlei manieren een berg kunt opgaan. Je kunt in een kabellift stappen. Tegen betaling en zonder veel inspanning word je naar boven gebracht. Het laat je toe te genieten van een panoramisch zicht op de ganse omgeving. Maar het gaat misschien wat te snel. Je kunt ook te voet recht naar boven klimmen, zo steil en recht mogelijk, zonder omzien. Je komt hijgend aan. Misschien ben je uitgeput en te moe om nog van het landschap te genieten, of hopelijk lukt dat toch wel. De derde manier is: trage paden kiezen, af en toe gaan zitten, luisteren naar de wind en kijken naar de wolken, aan de bloemen ruiken, verrukt over de wonderen van de natuur. Het maakt je rustig, relaxed. En het maakt je dankbaar voor al het mooie dat je te beurt valt. Doorgaans blijft een trage vakantie langer en steviger in de herinnering bewaard.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 juli 2018

Aan allen een deugddoende vakantie toegewenst!

Vakantie


De schoolpoorten gaan weer voor twee maanden dicht. Fabrieken en bedrijven draaien op halve kracht, vaak tot grote ergernis van wie nog wat info wil en steeds het bericht te horen krijgt: “sorry, mijn collega is met verlof”. Vrachtwagens en bestelauto’s maken op onze wegen stilaan plaats voor mobilhomes en caravans, die maar één doel voor ogen hebben: hop naar de zon! Kleurrijke treinen rijden van noord naar zuid, met dezelfde bedoeling: hop, naar het zonnige zuiden!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 juni 2018

Geniet van een fijne vakantie. Geniet van de periode waarin we heel even onszelf kunnen en mogen zijn. Waarin niets moet, maar veel kan. Een fijne vakantie gewenst!

Jan De Lil