Zondagse ontmoetingen 3: ‘Jezus volgen’


In de ‘nieuwe parochie Geraardsbergen’ wil zondagse ontmoetingen alle lokale kerkgemeenschappen samenbrengen rond Christus.

Paus Franciscus daagt ons uit om minstens één keer per jaar samen, op een frisse manier de rijkdom van de Bijbel uit te diepen en te herontdekken. Hij schrijft: “Het zou goed zijn mocht de gemeenschap op een zondag doorheen het liturgisch jaar haar engagement voor de verspreiding, kennis en verdieping van de heilige Schrift vernieuwen: een zondag helemaal gewijd aan het Woord van God om de onuitputtelijke rijkdom te vatten die voortkomt uit de voortdurende dialoog tussen God en zijn volk.” De Belgische bisschoppen suggereren om dit te doen op de eerste zondag van de advent.
Dit is ook de eerste dag van het kerkelijke jaar, de eerste dag van de B-cyclus, waarin het evangelie van Marcus centraal staat in de zondagsliturgie. Vorig jaar hadden we op de eerste zondag van de advent reeds kerkelijk nieuwjaar, in het begin van de vasten hadden we op weg naar Pasen. Deze keer nemen we voor deze ‘dag van Gods woord’ het thema “Jezus volgen”.

Graag nodigen we u allen uit op zondag 3 december in de Sint-Bartholomeuskerk te Geraardsbergen
09.45 u. – ontvangst, met koffie
10.00 u. – start workshops
11.00 u. – eucharistieviering
Na de viering: “Soep op de stoep” (actie Welzijnszorg)

Er zijn verschillende workshops:
Liederen – voor wie graag zingt: een Taizélied, een adventslied.
Godly play – voor jongere kinderen: een uitgebeeld Bijbelverhaal met daarna creatieve verwerking.
Jongeren in gesprek – voor jongeren: een creatieve aanloop naar Kerstmis voor iedere dag van de advent.
Lichtramen maken – voor de handige Harry: tekeningen op doorschijnend materiaal. Prachtig met een kaarsje achter!
Bijbelgesprek – voor wie wat meer inhoud wil: over een Bijbellezing van de dag.
Vorige keren waren deugddoende ervaringen. We verwachten u! Mis het niet!

Inschrijving voor een workshop hoeft niet, maar is wel aan te raden.
Vanzelfsprekend heeft u voorrang voor de workshop waarvoor u inschreef.

Vraag een link naar het inschrijvingsformulier per mail aan catechese.geraardsbergen@gmail.com
Versturen naar het parochiaal secretariaat kan ook: Markt 34, 9500 Geraardsbergen, liefst voor 30 november.

Kijk al eens op youtube.com: “lees het Bijbelboek Marcus”. Een interessant overzicht van de inhoud en de opbouw van het Marcusevangelie.

Ten paradijze …

Op het einde van een christelijke begrafenisdienst klinkt doorgaans het lied dat de overledene mag opgenomen worden ‘in het paradijs’, begeleid en begroet door de engelen en de heiligen. Het is als een laatste wens, een afscheidsgroet.

Tijdens zijn catechese bij de wekelijkse audiëntie sprak paus Franciscus op de woensdag voor Allerheiligen over het paradijs als einddoel van de christelijke hoop. Hij stond er bij stil dat ‘paradijs’ een van de laatste woorden is die Jezus op het kruis sprak, meer bepaald tot de zogenoemde goede moordenaar. Die wordt zo genoemd omdat hij schuld bekende en erkende dat hij die vreselijke straf van de kruisdood verdiend had. Zijn houding stak schril af tegen de andere misdadiger die ook gekruisigd werd, maar geen spijt betoonde.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 november 2017

Pastoor Frans

Wapenstilstand


Ter gelegenheid van 11 november krijgen we een treffend getuigenis van hoe in het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen de herinnering aan de oorlog wordt levendig gehouden.

Voorjaar 2017: ik stap met een 40-tal jonge mensen op een bus die ons naar de Westhoek zal brengen. Onbezorgd, vrolijk en uitgelaten zijn ze, niet beseffend dat ze een groot deel van de dag zullen rondlopen in dodensteden… Want toen de wapens op 11 november 1918 eindelijk zwegen na een oorlog waarbij 80 % van de toenmalige wereldbevolking betrokken was geweest en waarin ongeveer tien miljoen militairen om het leven waren gekomen, was het landschap bezaaid met begraafplaatsen. Abstracte getallen kunnen zeer concreet worden. Tussen augustus 1914 en november 1918 kwamen ELKE DAG meer dan 6.000 soldaten om het leven (lees deze zin enkele malen opnieuw en laat de inhoud tot u doordringen).

We rijden door het zonovergoten landschap van de Westhoek. Overal doemen ze op, de blankmarmeren Crosses of Sacrifice, als dodelijke uitroeptekens te midden van eindeloze rijen zwijgende zerkjes. Recht tegenover het Memorial to the Missing waar twee imposante leeuwen gestalte geven aan het trotse British Empire, wandelen we een kleine begraafplaats op: Hyde Park Corner. We houden halt voor de headstone van Samuel McBride, één van de 346 jongens uit het Britse leger die door hun eigen makkers geëxecuteerd werden omdat ze gedeserteerd hadden.
Dat bij velen onder hen de zenuwen het hadden begeven na soms dagenlange helse bombardementen, daar werd toen geen rekening mee gehouden. Pas in 2007 erkende de Britse overheid dat ze onterecht waren gedood en kregen ze alsnog postuum eerherstel.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 november 2017

Harry Rogge

WARMSTE WEEK ACTIE – JOKRI VOOR JONGEREN

Op zondag 19 november 2017 organiseert Jokri Geraardsbergen haar jaarlijkse Warmste Week-actie in het kader van “Jokri voor Jongeren” en het ondertussen alom gekende initiatief van Studio Brussel.

Dit jaar werd de vzw TEJO gekozen als goed doel i.s.m. IJD Gent, onze overkoepelende organisatie.
TEJO wil ervoor zorgen dat alle jongeren die therapeutische hulp nodig hebben, deze tijdig en gratis kunnen krijgen. Door het terugschroeven van subsidies en het wegvallen van de “Rode Neuzenactie” van VTM, waar zij voor een groot deel van afhankelijk zijn, kunnen ze wel wat extra steun gebruiken.
Dus wil elke Jokri-groep van ons bisdom trachten een actie op poten te zetten met als doel één groot bedrag in te zamelen in naam van de Jokri-jongeren van Oost-Vlaanderen.
Op deze manier proberen we jongeren warm te maken om zich in te zetten voor anderen die het moeilijk hebben. En hoe kan dat beter en toegankelijker dan dit naar andere jongeren toe te doen.

Wij zullen alvast ons steentje bijdragen met een chocomelkactie om 12.00 u. in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt van Geraardsbergen-Centrum, dit na de eucharistieviering van 11.00 u. met de kandidaat-vormelingen van 2018.

De chocomelk zal alvast goed opgewarmd zijn en daarnaast zullen we er heerlijke zelfgemaakte gebakjes bij verkopen.

Bent u ook al WARMgedraaid voor de Warmste Week? Van harte welkom en laat de barmHARTigheid opnieuw oplaaien in het Geraardsbergse zoals vorig jaar. Wij zullen alvast paraat zijn, beloofd! Hopelijk tot dan!

Sint-Hubertus, een geliefde heilige

SINT-HUBERT, KORTE LEVENSSCHETS
Hubert leefde in de 7e eeuw, was de zoon van een hertog en werd de 21ste bisschop van Maastricht. Hij bracht de bisschopszetel over naar Luik, vandaar dat er nu een bisschop is in Luik. Hubert stierf in 727 en werd heilig verklaard op 3 november 743. In 825 werden zijn beenderen overgebracht naar de abdij van Andage in de Ardennen, waar veel gejaagd werd. In de 11de eeuw beschreven monniken zijn leven en in de 15de eeuw werd het klooster een groot bedevaartsoord.
Het gebruik van het gezegende Hubertusbrood komt van het verhaal dat hij een kluizenaar genas van hondsdolheid met het geven van brood. Het brood werd later niet enkel gegeven aan de mensen maar eveneens aan het vee tegen hondsdolheid en razernij.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 november 2017

GERAARDSBERGEN
Ook in Geraardsbergen is het feest van Sint-Hubertus geliefd. Geraardsbergen heeft een eigen jachthoornkorps bij de jeugdbeweging, KSA. Deze jonge mannen en vrouwen luisteren jaarlijks de Sint-Hubertusviering op in de Sint-Bartholomeuskerk. Deze viering trekt jaar na jaar meer volk naar de kerk.

Vele mensen brengen hun eigen brood mee om tijdens de viering te laten wijden, maar ook zijn er in de kerk broodjes aanwezig die na de viering kunnen worden meegenomen.
Dit jaar vindt de Sint-Hubertusviering plaats op zaterdag 4 november om 17 uur. Iedereen is welkom.

Neem jij deel aan het parochiaal beraad?

Jij, geëngageerd of actief in school, vereniging, …

Als gelovige gemeenschap willen wij graag vernemen
hoe jij over de Kerk in Geraardsbergen denkt,
wat jou ter harte gaat,
wat jouw verwachtingen zijn,
wat Kerk voor jou kan betekenen.

Voel jij je aangesproken?
Dan ben je van harte welkom op de eerste ontmoeting, op het eerste parochiaal beraad dat plaats vindt op donderdag 16 november om 19.15 uur in de parochiezaal van Grimminge.

Als u graag komt vernemen we dit graag via een mailtje naar ons parochiaal secretariaat of telefonisch:
secretariaat@kerkingeraardsbergen.be of tel. 054 43 88 80

Altijd goed nieuws! Herabonneer op het parochieblad

Als trouwe lezer kent u Kerk & Leven als het weekblad van de katholieke kerk in Vlaanderen dat nieuws brengt uit de parochies in Geraardsbergen, het bisdom Gent en het Vlaamse kerklandschap.

Het jaar 2017 loopt stilaan naar zijn einde. Het is de tijd voor de hernieuwing van abonnementen. Ook voor ons parochieblad Kerk & Leven. Hernieuw uw abonnement en blijf ook in 2018 op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochies in Geraardsbergen, in onze verenigingen en werkgroepen. We voegen er af en toe een bezinnend artikel aan toe. Natuurlijk verdienen de algemene bladzijden en de teksten van het bisdom Gent onze aandacht.

Vanaf dit jaar zal de abonneringsperiode er anders uitzien.

HOE WERKT HET?
In de week van 2 november (volgende week) ontvangt u per post een brief waarmee u uw abonnement kan verlengen. Wilt u geen onderbreking in het ontvangen van uw parochieblad, stort vóór 15 november 2017 uw abonnementsgeld.

Een abonnement kost dit jaar 38 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus. Een steunabonnement kan vanaf 40 euro.

NIEUWE ABONNEES
Kent u nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel dan niet om ons te contacteren met hun gegevens voor half november. Zij hoeven niet tot begin 2018 te wachten om Kerk & Leven te lezen en krijgen het blad nog dit jaar in de bus.

Hebt u nog vragen? Bel gerust naar het parochiaal secretariaat (tel. 054 43 88 80), of stuur een e-mail naar secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

We danken u alvast voor uw blijvend vertrouwen!

Pastoor Frans en het team

Hoogfeest van Allerheiligen – Allerzielen

Alles wat wij in onze geloofsbelijdenis zeggen zou zinloos blijven als er voor de mens geen toekomst was na de dood. Hoe kon God voor ons Heer, Schepper en Verlosser zijn, als zijn liefde uiteindelijk zou moeten wijken voor het geweld van de dood? Maar zo is het niet.

Het leven loopt niet voorgoed uit op de dood. Wel op God, die ons volheid van leven zal schenken, bij Hem. Vanuit dat geloof zal een christen mens eenmaal zijn aardse leven vol vertrouwen uit handen geven, in het besef dat God “het leven niet van ons afneemt, maar het nieuw maakt”, zoals we bidden in de prefatie van de liturgie voor de overledenen. En we voegen daar de gelovige hoop aan toe dat “als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, Jezus al een plaats voor ons bereid heeft in Gods huis, om daar voor goed te wonen”.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 oktober 2017

Ik wens u een zalig hoogfeest van Allerheiligen en een hoopvolle dag van Allerzielen.

pastoor Frans

Allerheiligen – Allerzielen

WOENSDAG 1 NOVEMBER
11.00 u. Geraardsbergen-Centrum
Euch. met gedachtenis van de overledenen (2016-2017).

Gebedswake met gedachtenis van de overledenen (2016-2017):
14.00 u. Smeerebbe – Onkerzele
14.30 u. Zandbergen (voor Zandbergen-Grimminge-Waarbeke-Nieuwenhove)
15.00 u. Idegem – Schendelbeke – Zarlardinge
16.00 u. Goeferdinge – Ophasselt – Overboelare

17.00 u. Nederboelare
Euch. met gedachtenis van de overledenen (2016-2017).

DONDERDAG 2 NOVEMBER
09.30 u. Geraardsbergen-Centrum
Euch. voor overledenen.

19.00 u. Moerbeke
Euch. met gedachtenis van de overledenen (2016-2017) uit Moerbeke en Viane.

19.00 u. Grimminge
Euch. voor overledenen.

Herfst

(c) Marjan De Ridder

Nu het kouder wordt
en het licht verzwakt,
bidden wij
dat wij warmte geven en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken
het licht van vriendschap en liefde
waarin wij elkaar herkennen.

Nu de avonden langer worden,
bidden wij
dat wij de tijd gebruiken
om tot onszelf te komen,
anderen te ontmoeten
en te naderen tot God.

Nu het jaar naar de winter keert,
bidden wij om dankbaarheid
voor alle vruchten van onze herfst
en dat wij afscheid leren nemen.

God,
tussen licht en donker
verloopt ons leven.
Neem ons op in uw stilte
en verblijd ons
met uw vriendelijk licht,
Jezus, onze Heer.

Frans Cromphout