Jongeren in de liturgie


Kleine kinderen staan vaak heel open en ontvankelijk voor wat wordt aangeboden in de liturgie. Eens ze wat ouder worden verlangen jongeren iets meer.

Meestappen in de intredeprocessie of offerandeprocessie, samen het Onze Vader bidden rond het altaar en bij de vredewens eens kunnen rondlopen is vaak genoeg voor de kleinsten. Heel wat kinderen vinden het ook fijn als misdienaar te kunnen meewerken. Eens ze wat ouder worden verlangen jongeren om nog meer actief betrokken te worden in de eucharistie. Sommigen lezen al graag een tekst voor, anderen willen meezingen in het koor, ook liefst een lied dat jongeren aanspreekt. Een eigen inbreng in de zondagsviering zal hen dan ook aanmoedigen te blijven komen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 september 2018

Ann Van Nieuwenhove

Parochiewerking in Moerbeke en Viane

Graag nodigen wij u uit tot een gedachtewisseling over het parochieleven in Moerbeke en Viane, over verwachtingen en noden.
Het is goed dat we daarover overleggen met allen die bij deze parochies betrokken zijn.
Wij doen dit in een bijeenkomst op donderdag 27 september om 20 uur in het Ontmoetingscentrum, Beverstraat 2 te Viane. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Spreek gerust andere mensen aan en vraag hen om mee te komen.
Dit bericht geldt als uitnodiging. U komt toch ook?

Pastoor Frans

Een nieuw pastoraal jaar: nieuwe krachten nodig


Met goede moed staan we aan de start van een nieuw pastoraal werkjaar. Met velen willen we verder blijven werken aan de uitbouw van onze christelijke gemeenschap. We doen dit op verschillende domeinen: mensen bij elkaar brengen voor gewoon menselijke ontmoeting, of voor gebed, liturgie en vieringen, voor vorming en catechese van vormelingen en volwassenen, dienstbare aanwezigheid bij zieken en bejaarden, zorg voor (kans)armen, migranten en vluchtelingen, inzet in de kerkfabrieken en bij de materiële en financiële aspecten van de pastoraal… Er is veel te doen. Bestaande activiteiten willen we in stand houden waar dat kan en er soms wat nieuwe elan aan geven. En ondertussen willen we nieuwe dingen in gang zetten en proberen. Heb je hierover suggesties, laat je stem horen.

Het spreekt vanzelf dat voor dit alles de medewerking van veel mensen nodig is.
Gelukkig kunnen wij voor die verschillende domeinen een beroep doen op heel wat inzet van vrijwilligers, soms met tientallen jaren dienst. We zijn hen daar zeer dankbaar voor. Maar op verschillende vlakken is er nood aan nieuwe, bijkomende krachten, graag voldoende jong.

Mag ik zo vrij zijn – zonder naar volledigheid te streven – enkele domeinen op te sommen?
We zoeken nieuwe leden voor de parochieploeg en de lokale werkploegen, bestuursleden voor de verenigingen en de vzw’s. Onze parochiekoren zouden blij zijn met een aantal nieuwe, krachtige stemmen, zowel voor de weekendvieringen als voor de uitvaarten; iedereen heeft toch graag dat de kwaliteit van de zang bewaard of versterkt wordt. Heb je een goede pen of neem je graag interviews af van boeiende actieve mensen uit onze parochiegemeenschap, we zullen je graag engageren om op tijd en stond iets te schrijven voor onze lokale bladzijden van Kerk en Leven. Heb je interesse om namens de parochie zieken te bezoeken of de communie te dragen?

Misschien heb je wat tijd beschikbaar? Meld je gerust aan. Je bent zeer welkom met je eigen talenten. Samen willen we trachten de toekomst van onze christelijke gemeenschap veilig te stellen.
Al bij voorbaat bedankt!

Pastoor Frans

Parochiale ontmoetingsdag


Met mensen die we niet kennen kunnen we moeilijk een “parochie” vormen.

Daarom onze parochiale ontmoetingsdag!
Iedereen: kinderen, jongeren, families, ouderen…. is welkom.

Zondag 30 september vanaf 15 tot ongeveer 18 uur
in het Koetshuis van de abdij (Abdijstraat, Geraardsbergen)

Toegangsprijs: een meegebracht dessert, liefst zelf gemaakt
Hulp is zeker welkom, een vrije bijdrage ook

Gratis een welkomstdrankje: koffie of thee

Er zijn activiteiten voor iedereen, ook voor jongeren en kinderen
Jokri zorgt voor een leuke namiddag voor jongeren
Activiteiten voor kleinere kinderen
Volksspelen voor iedereen

“Adem-Tocht” kring Groot-Geraardsbergen


Hier in Groot Geraardsbergen bestaat sinds 2006, een christelijke (geloofs)-vormingsbeweging, gericht naar alle gelovige 60-plussers, mensen die met pensioen zijn en zich verder willen laten inspireren in het christelijk geloof. Deze beweging luistert naar de klinkende naam: “Adem-Tocht” en komt elke maand op de vierde maandag samen in de vroegere pastorie van Goeferdinge en dit van 14 tot 16 uur met een kleine onderbreking voor een koffiepauze.

Adem-Tocht speelt in op de behoefte aan spiritualiteitsbeleving voor senioren. Het geeft aan zijn leden de kans om, eens met rustpensioen, ‘op adem’ te komen, het wat rustiger aan te doen en in groepsverband wat na te denken en met elkaar in gesprek te gaan over hun (christelijk) geloof. Verder wil men met God via deze bijeenkomsten samen ‘op tocht’ gaan, op de wegen van ons geloof. Onze kringbijeenkomsten vormen een dynamisch gebeuren van mensen ‘onderweg’ voortgestuwd en gedreven door de Geest. Zo willen wij meer mede-mens worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 september 2018

Gustaaf De Pelseneer, kringverantwoordelijke
Diaken Maurice Temmerman, begeleider

Jongeren kalender


SEPTEMBER

Zondag 9 september:
10.00 u. Liedjes oefenen (Bovenzaal, Markt 34)
Zondag 16 september:
11.00 u. Jongerenviering, Sint-Bartholomeuskerk
Zondag 30 september:
Mediazondag
11.00 u. Jongeren nevendienst, Sint-Bartholomeuskerk

OKTOBER
Zondag 21 oktober:
Missiezondag
10.00 u. Crea en zingen (Bovenzaal, Markt 34)

DECEMBER
Zondag 2 december:
Zondagse ontmoetingen – Kerkelijk nieuwjaar
10.00 u. Workshops
11.00 u. Jongeren nevendienst, Sint-Bartholomeuskerk

JANUARI 2019
Zondag 6 januari:
Driekoningen
11.00 u. Kinderen mogen verkleed naar de viering komen, Sint-Bartholomeuskerk

Op pelgrimstocht naar Santiago

OP ZOEK NAAR SINT JACOB

In Galicïe, het Keltenland ten noorden van Portugal, ligt niet ver van de Atlantische kust de oude pelgrimstad Santiago de Compostela. Van oudsher wordt hier door de christenen de apostel Jacobus de Meerdere (Sant Iago) vereerd. Reeds in de negende eeuw trokken pelgrims, ook uit onze streken, naar het vermeende graf van Sint Jacob. Sindsdien nam gedurende de middeleeuwen de stroom pelgrims steeds toe.

Waarom op weg?
In de middeleeuwen trok de pelgrim op de eerste plaats uit devotie voor Sint Jacob. Voor de pelgrim uit onze dagen zullen andere motieven gelden dan voor de middeleeuwer. De een heeft behoefte om er eens een tijdje helemaal uit te zijn, ver van werk, studie, hobby’s en gezin. Een tijdje ongebonden zijn, zonder verplichtingen tegenover een ander. Daarnaast is er de romantiek van de historie, te weten dat je letterlijk in het voetspoor gaat van al die miljoenen voorgangers. Misschien speelt ook de uitdaging een rol. Wie loopt of fietst er nu duizenden kilometers bepakt en bezakt, zonder daarvoor zwaar getraind te hebben? Waarschijnlijk heeft een mens behoefte aan uitdagingen. Veel pelgrims willen nadenken onderweg, nadenken over zichzelf in relatie tot anderen. Of men wil proberen zich in te beelden, wat al die miljoenen pelgrims heeft bewogen om op zoek te gaan naar het vermeende graf van een leerling van iemand die de zoon van God wordt genoemd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 augustus 2018

Wie ons reisverslag wil nalezen kan dit op www.annengeertfietsen.be

Ann

Gelukkig Nieuw-Schooljaar!


Ik betrap mezelf, als godsdienstleraar, erop elk nieuw schooljaar als een Nieuwjaar te zien.
We beginnen met de collega’s en met de leerlingen aan een nieuw schooljaar boordevol verwachtingen, uitdagingen en kansen.

Zoals bij het begin van een nieuw “burgerlijk” jaar passen ook wensen bij een nieuw “school”-jaar:
Mocht het nieuwe schooljaar 2018-2019 voor alle kinderen en leerlingen een gelukkig en leerrijk jaar worden. Het zou fijn zijn mocht de school een beetje een tweede thuis zijn, waar de jongere groeit als mens, waar je ervaart dat je welkom bent met je sterke kanten maar ook met je minder sterke zijde. Dat geeft je energie om, wanneer het al eens minder goed gaat, door te bijten. Zich gedragen weten door het schoolteam en je medeleerlingen is zalig.
Daarom van harte een Zalig en Gelukkig Nieuw Schooljaar voor alle jongeren en leerkrachten toegewenst !

Didier Van Maldergem
Coördinator Lokale Kerkgemeenschap Sint-Bartholomeus

Processie van Plaisance

(c) Johan Delcour


Op zondag 26 augustus trekt de Processie van Plaisance door de stad, met het reliekschrijn van onze patroonheilige, Sint-Bartholomeus. Wij vonden de dragers van het schrijn bereid om eens te vertellen wat dit voor hen betekent.

De Processie van Plaisance is voor heel wat inwoners van Geraardsbergen een hoogdag. En dit niet in het minst voor de dragers van het reliekschrijn van Sint-Bartholomeus. Waar de Processie van Plaisance een verbintenis is tussen het sacrale (het religieuze) en het profane (het wereldlijke) is dit ook zo voor de manier waarop de dragers van het schrijn de dag van de processie beleven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 augustus 2018